ZUS przedsiębiorcy – ulga na start

Uprawnienia do prowadzenia nowo otwartej firmy bez obowiązku płacenia składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy uregulowane są w ustawie Prawo Przedsiębiorców (Dz.U.2018 poz.646). Uprawnienie nie obejmuje składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Uprawnienia ustawowe

Prawo do tzw. ulgi na start wynika z art. 18.1 ustawy Prawo Przedsiębiorcy:

„Przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który podejmuje działalność gospodarczą po raz pierwszy albo podejmuje ją ponownie po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia jej ostatniego zawieszenia lub zakończenia i nie wykonuje jej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywał w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej, nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej”.

Przedsiębiorca może z ulgi na start zrezygnować na mocy art. 18.2.:

„Przedsiębiorca może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, przez dokonanie zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych”.

W praktyce

Z ulgi na start może skorzystać przedsiębiorca:

  • który zarejestrował się w CEDIG,
  • nie prowadził działalności gospodarczej przez 60 miesięcy.
  • usługi wykonywane na rzecz byłego pracodawcy, nie były świadczone w ramach umowy o pracę, w danym i poprzednim roku kalendarzowym.

Z uprawnienia nie skorzysta udziałowiec jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, ponieważ nie jest on “przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną”.

6 miesięcy bez składek

Ulga na start umożliwia prowadzenia działalności gospodarczej bez opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 pełnych miesięcy.

Jeżeli działalność gospodarcza została uruchomiona w trakcie miesiąca, to pierwszy niepełny miesiąc nie jest brany pod uwagę.

Przykład:

 Andrzej zarejestrował działalność gospodarczą z dniem 01.01.2019 roku. Z ulgi na start może korzystać do 30.06.2019 roku.

 Jola zarejestrowała działalność gospodarczą z dniem 02.01.2019 roku. Z ulgi na start może korzystać do 31.07.2019 roku.

Rejestracja ubezpieczonego w ZUS

Przedsiębiorca, który będzie korzystał z ulgi na start, rejestruje się tylko do ubezpieczenia zdrowotnego na druku ZZA z kodem 0540.

Rejestracja na druku ZUA z innym kodem traktowane jest jako rezygnacja z ulgi. Nawet w przypadku błędu nie ma możliwości wyrejestrowania się z nieprawidłowego zgłoszenia.

Podobnie jest w przypadku, gdy przedsiębiorcy zrezygnuje z ulgi. Nawet jeżeli nie upłynęło 6 miesięcy, nie ma możliwości ponownego skorzystania z ulgi.

Wady i zalety

Przedsiębiorca, który korzysta z ulgi na początku nie opłaca składek na ubezpieczenia:

  • emerytalne i rentowe,
  • wypadkowe i dobrowolne chorobowe

i nie mający prawa do uczestnictwa w zawodach. Działalność prowadzona w trakcie wykonywania z prawem do właściciela.

Zaletą jest wydłużenie z 24 do 30 miesięcy okresu, od którego przedsiębiorca zwolniony jest z obowiązkowego płacenia tzw. pełnego ZUS.

,

3 thoughts on “ZUS przedsiębiorcy – ulga na start

  1. Czyli składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba płacić? Czy można iść na płatne zwolnienie lekarskie? Jeżeli tak po upływie jakiego czasu od momentu rozpoczęcia działalności gospodarczej?

    1. składkę na ubezpieczenie zdrowotne trzeba płacić i nie ma możliwości w trakcie ulgi skorzystać z płatnego zwolnienia. Dopiero jak zgłosisz się do ub. społecznych z dobrowolnym chorobowym i odczekasz w „poczekalni” 3 miesiące.

Zapraszamy do dyskusji