Zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej

Ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej działalności gospodarczej i nie można go wyeliminować. Jednak kontrola zidentyfikowanego ryzyka umożliwia łagodzić niekorzystne zjawiska w firmie i zminimalizować ich negatywne skutki.  W zarządzaniu ryzykiem największym wyzwaniem jest zachowanie równowagi pomiędzy asekuracją a rentownością. Zbyt dużo asekuracja uniemożliwi rozwój firmie, a zbyt duża skłonność do ryzyka może przynieść ponadprzeciętne zyski w krótkim terminie lub doprowadzić do upadłości firmy.

W 2017 roku co trzecia mała firma została zamknięta w ciągu 2 lat od rejestracji, przede wszystkim z powodu utraty płynności finansowej. Niespłacone zobowiązania obciążają majątek prywatny byłego już przedsiębiorcy. Być może rozpoznanie ryzyka i przygotowanie się na scenariusz negatywny umożliwiłoby przetrwanie gorszego okresu w firmie.

Celem prowadzenia działalności jest maksymalizacja sprzedaży towarów lub usług i zwiększanie zyskowności. Osobiste zaangażowanie właściciela firmy i zdobywane doświadczenie umożliwiają intuicyjnie zarządzać ryzykiem, jednak nie zawsze wszystkie możliwe zagrożenia są rozpoznane. I chociaż każda działalność ma swoją specyfikę, pewne zagrożenia są wspólne dla wszystkich firm, bez względu na rozmiar przedsięwzięcia. Można do nich zaliczyć:

  • straty w majątku trwałym,
  • straty powstałe w wyniku wadliwego wykonania usługi, sprzedaży wadliwego towaru,
  • choroba właściciela firmy i/lub utrata wartościowych dla firmy pracowników,
  • ryzyko prawno-podatkowe,
  • ryzyko rynkowe,
  • ryzyko globalne – kryzysy gospodarcze, wzrost cen surowców, różnice kursowe.
 

Zarządzanie ryzykiem jest zaniedbywane na etapie uruchamiania firmy i jej prowadzenia.

Biorąc pod uwagę fakt, że prowadząc firmę zarejestrowaną w CEIDG, przedsiębiorca odpowiada całym majątkiem za zobowiązania, już na etapie rejestracji powinien umieć określić podatność na konkretne ryzyko i mieć przygotowany plan awaryjny.

W zarządzaniu ryzykiem duże znaczenie mają ubezpieczenia majątkowe i osobowe. Jednak ryzyko dla każdej działalności tkwi również w negatywnych zdarzeniach, takich jak: utrata strategicznego klienta czy zmiany w podatkach.

Z uwagi na szybkie tempo zmian na rynku wewnętrznym i rynkach zewnętrznych jeszcze przed rejestracją działalności gospodarczej warto mieć opracowany plan strategiczny nowej firmy. Posiadane informacje pomogą w podejmowaniu szybkich decyzji i elastycznie dopasować się do zmieniającego się rynku, zdobywając przewagę nad konkurencją.

na korzyść podatnika
na korzyść podatnika
transakcje między małżonkami a VAT
transakcje między małżonkami a VAT
catering dla pracowników
catering dla pracowników

Zapraszamy do dyskusji