Zarządzanie podatkami – środki trwałe

Przemyślana polityka podatkowa, to planowanie i wdrażanie rozwiązań zgodnych z prawem, które umożliwiają odroczenie lub rozłożenie obciążeń fiskalnych w czasie. Zmniejszenie obciążeń podatkowych towarzyszy zakupom inwestycyjnym, a racjonalne ich rozliczanie zwiększa wynik finansowy firmy.

 

Zakupy inwestycyjne dotyczące środków trwałych, co do zasady rozliczane są w czasie, poprzez tzw. odpisy amortyzacyjne. Jednak ustawodawca umożliwia, dla wybranych grup stosowanie odpisów amortyzacyjnych jednorazowych oraz zaliczanie bezpośrednio w koszty poniesione wydatki na zakup środków trwałych, których wartość nie przekracza 10.000 zł. 

Przedsiębiorca powinien więc planując wydatki, uzgodnić przede wszystkim czy będzie mógł skorzystać z amortyzacji jednorazowej i wybrać odpowiednie źródło finansowania zakupów.

Przedsiębiorca zalicza składniki majątku do środków trwałych, jeżeli:

  1. stanowią one jego własność lub współwłasność,
  2. są zdatne do użytku i będą wykorzystywane co najmniej rok.

Od 2018 roku jeżeli wartość środka trwałego nie przekracza 10.000 zł, może on być bezpośrednio zaliczony w koszty. W takim wypadku nie ma obowiązku wprowadzania go do ewidencji środków trwałych. Przedsiębiorca może również, pod pewnymi wyjątkami skorzystać z amortyzacji jednorazowej:

  1. do wysokości 100.000 zł,
  2. do równowartości 50.000 euro ( w 2018 roku – 216.000 złotych).

 

Jednorazowa amortyzacja do 100.000 zł 

dotyczy zakupu fabrycznie nowych składników z grupy 3-6 i 8 KŚT. Nie ma możliwości rozliczenia między innymi pojazdów samochodowych (grupa 7 KŚT). Natomiast korzystając z tej ulgi dla danego środka trwałego, przedsiębiorca może zaliczyć dokonane przedpłaty. Ustawodawca ustanowił również dolną granicę wydatku – jest to kwota 10.000 zł.

Jednorazowa ulga do równowartości 50.000 euro 

To pomoc de minimis i nie obejmuje między innymi samochodów osobowych. Z ulgi tej mogą skorzystać mikro i mali przedsiębiorcy. Jednak przy tej uldze łączna kwota kwota pomocy de minimis nie może przekroczyć równowartości 200.000 euro w przeciągu 3 lat. Okres ten dotyczy danego roku i dwóch lat poprzedzających. Dodatkowym kryterium jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej.

Przedsiębiorca nabywając środki trwałe może korzystać z odpisów jednorazowych lub dokonywać odpisów rozłożonych w czasie. O tym, które rozwiązanie będzie bardziej korzystne zależy od sytuacji w firmie, uwzględniając:

  1. straty z poprzednich lat do rozliczenia,
  2. raty kredytów i opłat za leasing finansowy, które trzeba będzie spłacać,
  3. zakupy środków trwałych w latach następnych.

Podane kwoty są wartościami netto dla czynnych płatników podatku VAT, dla przedsiębiorców zwolnionych z VAT wartości brutto.

ZUS przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy
działania fiskusa godne potępienia
Firma jednoosobowa
błędny VAT na kasie fiskalnej
Błędny VAT na kasie fiskalnej
, , , , ,

3 thoughts on “Zarządzanie podatkami – środki trwałe

Zapraszamy do dyskusji