Usługa gastronomiczna kosztem podatkowym

Kawa i słodycze kupione do biura, wspólny posiłek z kontrahentem nie były uznawane za koszty uzyskania przychodu. Kwestionując te wydatki urzędnicy przywoływali przepis ustawy wyłączając z kosztów:  koszty reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych”. Stanowisko to potwierdził Minister Finansów w 2012 roku, traktując wspomniane wydatki jako kreowanie wizerunku, a nie pozyskaniem i utrzymaniem dobrych relacji z kontrahentami, co może mieć wpływ na obecne i przyszłe przychody z działalności.

Stanowisko Ministerstwa Finansów skwapliwie wprowadzili w życie urzędnicy skarbowi. Kawa, herbata, drobne słodycze i usługi gastronomiczne były kwestionowane jako koszty podatkowe. Większość mikroprzedsiębiorców nie oponowało – korekta deklaracji, dopłata podatku i czynny żal. Można śmiało stwierdzić, że podatnik zapłacił za brak definicji „reprezentacyjność” w ustawie podatkowej.

O ile w ustawach podatkowych nie ma definicji „reprezentacyjność” to można ją znaleźć w słowniku języka polskiego. Reprezentacyjność to inaczej: wystawność, okazałość, lub jak ktoś woli bizantynizm. Na pewno trudno mówić o okazałym przyjęciu kontrahenta, które odbywa się przy kawie i ciasteczku, czy wystawnym obiedzie przy którym omawiana jest przyszła współpraca, a kelner serwuje schabowego z kapustą. To charakter spotkania określa czy mamy do czynienia z kosztem reprezentacyjnym, a nie sam fakt, że jest konsumpcja. Takie właśnie stanowisko wielokrotnie podzielał Najwyższy Sąd Administracyjny.

Jak więc wykazać zasadność wydatków podczas kontroli skarbowej? Najłatwiejszym sposobem będzie na pewno opisanie faktury. Pamięć jest ulotna, a fiskus może kontrolować dokumenty z 5 lat. Krótki opis, z którego będzie można wywnioskować, że usługa gastronomiczna miała charakter biznesowy, a nie tylko konsumpcyjny powinien wystarczyć. Dodatkowo można będzie przetestować Konstytucję Biznesu, a dokładnie zapisy:

  • domniemanie uczciwości przedsiębiorcy,
  • przyjazną interpretację przepisów.

Ważne: VAT od usług gastronomicznych nie podlega odliczeniu. Usługa gastronomiczna w wartości brutto zaliczana jest do kosztów uzyskania przychodów. 

, , , , ,

5 thoughts on “Usługa gastronomiczna kosztem podatkowym

  1. Urzędnicy chcieli podatki to niech myślą jak zrobić by durszlak był szczelny 🙂 tak swoją drogą to ucieka setki tysięcy złotych w takich mijescach.

Zapraszamy do dyskusji