Transakcje między małżonkami a VAT – stanowisko NSA zmienia dotychczasową praktykę

04 kwietnia 2018 roku NSA wydał wyrok, który może zmienić dotychczasową praktykę, dotyczącą podatku VAT od transakcji zawieranych między małżonkami, między którymi istnieje wspólność majątkowa. Zgodnie z wyrokiem (uzasadnienia jeszcze nie ma), przesunięcia składników majątkowych pomiędzy firmami małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa, nie wywołuje skutków podatkowych, na gruncie podatków VAT.

Dotychczasowe praktyki fiskusa

Urzędy Skarbowe uznawały, że wspólność majątkowa nie ma znaczenia na gruncie podatku VAT. Dla potrzeb podatku, każda firma była traktowana jako podmiot odrębny. Dlatego też przesunięcie składników majątku, z jednej firmy do drugiej było traktowane jako dostawa towaru opodatkowana podatkiem VAT.

Stanowisko to zostało potwierdzone indywidualną interpretacją Ministra Finansów z 24 grudnia 2014 r.

Małżonkowie, pomiędzy którymi istnieje wspólność majątkową prowadzą firmy transportowe. Obydwoje są zarejestrowani jako czynni podatnicy podatku VAT. Małżonkowie uzgodnili, że część składników majątku zostanie przesunięta z jednej firmy do drugiej. Składniki majątku, które miały trafić do drugiej firmy były zakupione w trakcie trwania małżeństwa. Według małżonków nie wystąpi obowiązek rozliczenia podatku VAT.

Ministerstwo Finansów uznało stanowisko małżonków za nieprawidłowe.

Według NSA to małżonkowie mają rację

Dostawa towaru, na gruncie podatku VAT wiąże się z przeniesieniem prawa własności i wynagrodzeniem. Skoro jednemu z małżonków nie przysługuje wynagrodzenie od drugiego, nie można przyjąć, że doszło do dostawy towarów.

Podsumowanie

Stanowisko NSA może zmienić dotychczasowe praktyki fiskusa. Tym bardziej że przedsiębiorstwo prowadzone przez jednego z małżonków, wchodzi w skład majątku wspólnego. Tym samym twierdzenia fiskusa, że wspólność majątkowa, nie wpływa na sposób rozliczania podatków jest błędna.

Zdjęcie Paula Garcii na Unsplash

,

1 thought on “Transakcje między małżonkami a VAT – stanowisko NSA zmienia dotychczasową praktykę

Zapraszamy do dyskusji