Split payment 2019 – wpływ zmian na sektor budowlany

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje od 01.07.2018 roku. Zasady split payment uregulowane są w art. 108a – 108d ustawy o podatku od towarów i usług.  W art.108a ust.1 ustawodawca, używając słowa „mogą” wskazał, że stosowanie MMP jest dobrowolne:

„Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

Najprawdopodobniej od 01.01.2019 dla usług budowlanych słowo „mogą” zostanie zastąpione słowem „muszą”.

Ważne – aktualizacja z 12.12.2018 roku

Termin wprowadzenia obowiązkowego split payment dla sektora budowlanego został odsunięty w czasie. 

Za zgodą Komisji Europejskiej

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności może zostać wprowadzony tylko za zgodą Komisji Europejskiej. W maju 2018 roku Ministerstwo Finansów złożyła wniosek o możliwość zastosowania obligatoryjnego MMP, dla transakcji B2B (business to business).

Ministerstwo Finansów zapewnia, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zostanie  wprowadzony tylko w branżach podatnych na oszustwa w VAT.

Budownictwo

Obowiązkowy split payment od 01.01.2019 będzie obowiązywał w sektorze budowlanym. Jednocześnie zostanie zlikwidowany mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie.

Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji wartość netto z faktury. VAT zostanie zamrożony na wydzielonym koncie. Z wydzielonego konta będzie można rozliczać VAT z faktur zakupu, podatek wynikający z deklaracji VAT-7 i być może podatek dochodowy i ZUS.

Obowiązki nabywcy

Zmiana w ustawie VAT nałoży na nabywcy obowiązek zapłaty za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Można przyjąć, że w ustawie o VAT znajdzie się zapis o solidarnej odpowiedzialności nabywcy za nieodprowadzony podatek do urzędu, jeżeli nie zostanie on zapłacony na wydzielone konto.

Brak ochrony wykonawcy

Nabywca opłaci fakturę z wykorzystaniem MPP nawet po terminie. Natomiast u wykonawcy wystąpi obowiązek podatkowy w terminie ustawowym, od kwot należnych nawet nieotrzymanych. 

Długie terminy płatności dla nabywcy oraz zatory płatnicze sprawiają, że wykonawcy podatki płacą ze środków wypracowanych wcześniej. 

Przykład:

Pan Karol 30-11-2018 roku wystawił fakturę za usługi budowlane:

100.000 netto + 23.000 VAT = 123.000 brutto

termin płatności – 30 dni, 

  • 25 grudnia Pan Karol wpłacił 23.000 VAT-u do urzędu skarbowego (podatek dochodowy wpłacił 20 grudnia – po odliczeniu kosztów 12.000 zł)
  • Razem do 25 grudnia do urzędu Pan Karol wpłacił 35.000 zł, mimo tego, że jeszcze nie otrzymał zapłaty za usługę.

Nabywca spóźnił się z płatnością – fakturę opłacił 10 lutego 2019 roku, wykorzystując MPP.

Pan Karol mimo otrzymania zapłaty po terminie i opłaconych podatkach  do swojej dyspozycji ma:

  • nominalnie 100.000 zł, realnie 77.000 zł.

23.000 zł otrzyma około 10 kwietnia, jeżeli złożony wniosek do urzędu skarbowego zostanie rozpatrzony w terminie.

Podsumowanie

Od 2017 roku rośnie liczba upadłości w branży budowlanej. Obowiązkowy split payment może wpłynąć na utratę płynności finansowej, przede wszystkim wśród mikroprzedsiębiorstw. Obecnie aż 40% niewielkich firm zamyka się w pierwszym roku działalności. Nie są one w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminie, ponieważ im inwestorzy też nie płacą lub płacą z dużym opóźnieniem.

Gdyby z obowiązkowym split payment wprowadzono zasadę

  • podatki są płacone od należności otrzymanych,

 zmiany można byłoby rozpatrywać w kategoriach walki z oszustami podatkowymi.

 

rodo w małej firmie
rodo w małej firmie
transakcje między małżonkami a VAT
transakcje między małżonkami a VAT
, ,

Zapraszamy do dyskusji