Składki ZUS w 2018 roku

Zbyt wysokie składki ZUS hamują rozwój przedsiębiorczości. Możliwość prowadzenia działalności nierejestrowej i 6 miesięcy bez obowiązku płacenia składek ZUS po rejestracji firmy to korzystne zmiany dla małych przedsiębiorców. Jednak oczekiwana jest jeszcze jedna zmiana – mniejsze obciążenie dla firm z długoletnim stażem, które nie generują wysokich przychodów.

Obecnie jednak wysokość składek uzależniona jest od stażu firmy.  Przez pierwsze 24 miesiące przedsiębiorcy mogą opłacać ZUS na preferencyjnych zasadach. Podstawą do obliczenia należności na ubezpieczenia społeczne jest 30% najniższego wynagrodzenia brutto. W roku 2018 podstawa to 630 zł tym samym składki na ubezpieczenia społeczne wynoszą:

  • 200zł 16gr lub 184zł 72gr (jeżeli przedsiębiorca nie płaci dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego.

Natomiast podstawą obliczania składek na pełny ZUS jest 60% prognozowanego średniego wynagrodzenia. Zakład Ubezpieczeń Społecznych podał wysokość podstawy do obliczenia należnych składek:

  • na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy i FGŚP – 2.665zł 80gr,
  • ubezpieczenie zdrowotne – 3.554zł 93gr (75% przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw za IV kw. roku poprzedniego).

Składki dla osób płacących pełny ZUS to:

  • ubezpieczenia społeczne – 846zł 91gr lub 781zł 60gr (bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego),
  • Fundusz Pracy i FGŚP – 65zł 31gr. 

Składka na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich przedsiębiorców wynosi 319zł 94gr.

Składka na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy, opłacona jest kosztem uzyskania przychodów dla przedsiębiorców prowadzących PKPiR. Ryczałtowcy mogą jedynie odliczyć składkę na ubezpieczenia społeczne.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne, opłacona, ale w niepełnej wysokości pomniejsza podatek dochodowy. Przedsiębiorca może od podatku odliczyć kwotę 275zł 51gr.

Od stycznia 2018 roku nie płaci już 2 lub 3 składek co miesiąc. Każdy przedsiębiorca ma nadany indywidualny numer rachunku składkowego (NRS). Zlicza należne składki i wpłaca na podane konto. Podliczone składki wynoszą:

  • dla przedsiębiorców opłacających pełny ZUS 1.232zł 16gr lub 1.166zł 85gr (jeżeli są zobowiązani płacić składkę na Fundusz Pracy i FGŚP),
  • dla przedsiębiorców, którzy płacą ZUS na preferencyjnych zasadach – 520zł 10gr lub 504zł 66gr. W szczególnych przypadkach należy doliczyć składkę na FP i FGŚP w wysokości 15zł 44gr.

Wysokość składek została podana na rok 2018, jednak może ona ulec zmianie od 01 kwietnia.

 

 

 

 

 

 

 

,

Zapraszamy do dyskusji