Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku

Aktualizacja – 22.01.209 rok

Podstawowa składka ZUS w 2019 roku wzrośnie o 88 zł 27 gr. Podwyżki odczują również przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start albo płacą preferencyjną składkę.

Składki ZUS w pełnej wysokości (kod – 0510)

z chorobowym

bez chorobowego

1.316zł 97gr

1.246zł 92gr

Składki ZUS płacone na zasadach preferencyjnych (kod – 0570)

z chorobowym

bez chorobowego

555zł 89gr

539zł 35gr

Nie mnie zapłacą również przedsiębiorcy, którzy w 2019 roku skorzystają z tzw. małego ZUSU-u (kod – 0592)

Ulga na start (kod – 0540)

Ubezpieczenie zdrowotne

342zł 32gr

Składki ZUS obowiązkowo płacą przedsiębiorcy zarejestrowani w CEIDG oraz jedyni udziałowcy spółek z o.o. Wysokość składki uzależniona jest:

  • dla ubezpieczeń społecznych i fundusz pracy od prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia

    lub 30% wynagrodzenia minimalnego (tzw. ZUS na preferencyjnych zasadach),

  • dla ubezpieczenia zdrowotnego od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale, w sektorze przedsiębiorstw.

Według GUS wzrost wynagrodzeń w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 osób oscyluje w granicach 7.5%. 

Minimalne wynagrodzenie w 2019 roku wzrośnie do 2.250 zł, czyli o 7.1% rok do roku.

Wysokość składek ZUS przedsiębiorców w  2019 roku – dane szacunkowe

  1. mały ZUS ( kod – 057000)
z chorobowymbez chorobowego
557zł 19gr540zł 65gr

  2. duży ZUS (kod – 051000)

z chorobowymbez chorobowego
1.319zł 55gr1.249zł 40gr

3. dla przedsiębiorców o przychodach nie większych niż 63.000zł:

z chorobowymbez chorobowego
557zł 19gr540zł 65gr

4. przedsiębiorcy korzystający z ulgi na start (054000) – 343zł 62gr.

 

Podstawa wyliczeń składek

Wyliczając obowiązkowe składki na ubezpieczenia zdrowotne w 2019 roku dla przedsiębiorców przyjęto wzrost wynagrodzeń o 7.4%.

Podstawą wyliczeń jest:

  1. dla ubezpieczeń społecznych – 2.859zł

    lub 675 zł (2.250 x 30%),

  1. dla ubezpieczenia zdrowotnego – 3.817zł 99gr.

Wysokość ubezpieczenia zdrowotnego do odliczenia od podatku – 295zł 89gr.

,

1 thought on “Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2019 roku

Zapraszamy do dyskusji