Samochód w firmie – rozliczenia podatkowe 2019

W 2019 roku w ustawie PIT zostaną wprowadzone zmiany w części dotyczącej rozliczeń samochodu osobowego w firmie. Już nie 100% wydatków eksploatacyjnych a 75% przedsiębiorca zaliczy w koszty uzyskania przychodów. Zmiany ograniczą również rozliczenia podatkowe wynikające z faktur leasingowych, a amortyzacja podatkowa pojazdu będzie możliwa tylko do 150.000 zł. Nowelizację ustawy odczują nie tylko właściciele luksusowych limuzyn, ale również firmy transportowe, które wykorzystują samochody ciężarowe do 3,5 tony.

(czytaj również – samochody ciężarowe z prawem do odliczenia 100% VAT-u).

Definicja samochodu osobowego w ustawie PIT i CIT

Ustawowo samochód osobowy (z pewnymi wyjątkami) to pojazd o dopuszczalnej masie nieprzekraczającej 3,5 tony, przeznaczony do przewozu nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą.

Liczy się wartość samochodu

Do końca 2018 roku samochody w leasingu lub wynajmowane długoterminowo były rozliczane w pełnej wysokości na podstawie otrzymywanych faktur. Natomiast samochody stanowiące własność przedsiębiorcy był amortyzowany do limitu 20.000 euro dla samochodów spalinowych i hybrydowych i do 30.000 euro dla samochodów elektrycznych.

W roku 2019 roku zostanie podniesiony limit amortyzacji samochodów osobowych:

  • dla samochodów spalinowych i hybrydowych do 150.000 zł,
  • dla samochodów elektrycznych do 225.000 zł

a pojazd nabyty w leasingu lub używany na podstawie wynajmu długoterminowego również zostanie objęty limitem.

Ubezpieczenie auto casco samochodu

Jeżeli wartość ubezpieczeniowa samochodu będzie wyższa niż 150.000 zł, przedsiębiorca w koszty uzyskania przychodów zaliczy część składki liczonej proporcjonalnie według wzoru:

150.000 zł/wartość pojazdu z polisy = % x składka z polisy = koszt uzyskania przychodów

(więcej o ubezpieczeniach w artykule – Ubezpieczenia samochodu w firmie – rozliczenia podatkowe 2019).

Koszty bieżące utrzymania samochodu

Przedsiębiorca wykorzystując samochód do celów mieszanych, w koszty uzyskania przychodów zaliczy 75% wydatków poniesionych na zakup paliwa, części i akcesoria samochodowe. Tym samym ograniczeniom będą podlegały naprawy auta, z wyłączeniem:

  • kosztów i remontów powypadkowych, jeżeli samochód nie miał AC.

Sprzedaż samochodu

Ile przedsiębiorca straci na nowych przepisach będzie można ustalić dopiero, jak będzie wiadomo w jaki sposób rozliczy jego sprzedaż.

Najprawdopodobniej do kosztów uzyskania przychodów nie będzie można zaliczyć niezamortyzowanej części powyżej 150.000 zł. W takim przypadku brak zmiany w ustawie sprawi, że przedsiębiorca straci dwa razy:

  • rozliczając zakup pojazdu tylko do 150.000 zł
  • zaliczając fakturę w pełnej wysokości do przychodów.

Ten sam problem wystąpi przy sprzedaży samochodu wykupionego z leasingu i zaliczonego do majątku trwałego firmy.

Prywatny samochód wykorzystywany do działalności gospodarczej

Na nowych zasadach będą rozliczane wydatki ponoszone przez przedsiębiorcę, który wykorzystuje prywatny samochód do działalności gospodarczej. Nie będzie zobowiązany do prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, jednak w koszty uzyskania przychodów zaliczy tylko 20% poniesionych wydatków.

Może Cię zainteresuje 

wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez PIT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez PIT
40 euro za opóźnioną zapłatę
40 euro za opóźnioną zapłatę
okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy
okulary korekcyjne dla przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy
, , , , ,

3 thoughts on “Samochód w firmie – rozliczenia podatkowe 2019

Zapraszamy do dyskusji