Rozliczenia w systemie kart paliwowych a ryzyko podatkowe

 

Karty paliwowe od lat wykorzystywane są firmach. Niższe koszty transportu, odroczone terminy płatności za paliwo i tylko jedna faktura w miesiącu, to zalety, które ułatwiają prowadzenie firmy. Otrzymywane faktury VAT przedsiębiorcy rozliczali na zasadach określonych w ustawach: o podatku dochodowym i VAT. Według przedsiębiorców były to transakcje łańcuchowe i nie były obarczone ryzykiem podatkowym. Jednak od pewnego czasu organy skarbowe coraz częściej kwestionują prawo do odliczenia podatku VAT z faktur otrzymanych od operatorów, którzy nie zajmują się obrotem paliwami.

Niekorzystny wyrok NSA z 15 września 2017 roku, sygn. I FSK 2236/15

15 września 2017 niekorzystnym wyrokiem skończyła się batalia Spółki z Niemiec o zwrot VAT-u za zakup paliwa. Zakup był udokumentowany fakturą od operatora karty paliwowej. Zdaniem NSA nie były to transakcje łańcuchowe (tym samym podtrzymał stanowisko organów podatkowych), a operator karty nie dostarczał Spółce paliwa, a świadczył usługę finansową, która jest zwolniona z podatku VAT.

Transakcja łańcuchowa

Jest to transakcja zawierania pomiędzy kilkoma kontrahentami, mimo tego, że towar jest bezpośrednio przekazywany od pierwszego dostawcy do odbiorcy (art. 7 ust. 8 ustawy VAT). Jednak według organów podatkowych nie każda umowa zawarta pomiędzy operatorem kart paliwowych a przedsiębiorcą można uznać za transakcję łańcuchową. Przykładem może było stanowisko NSA sprawie FSK 2236/15, według którego operator karty paliwowej nie był kontrahentem w łańcuchu dostawy paliwa, a jedynie finansował zakup.

Prawo do odliczenia VAT-u zależy od umowy

Przytoczony wyżej niekorzystny wyrok dotyczący odliczenia VAT z faktury wystawionej przez operatora kart paliwowych nie jest przypadkiem odosobnionym. Warto jednak również przytoczyć wyrok NSA z 15 października 2014 r., sygn. akt I FSK 1478/13. Sąd podkreślił, że przy badaniu prawa do odliczenia VAT-u będą miały znaczenie zapisy w umowie, dotyczące celu nabycia paliwa:

  • jeżeli z umowy będzie wynikało, że emitent karty paliwowej nie ma żadnego wpływu związanych z dostawą paliwa, nie można mówić o transakcji łańcuchowej, a jedynie o usłudze finansowej zwolnionej z VAT,
  • jeżeli natomiast operator karty będzie miał wpływ na zawieraną transakcję (np. poprzez kształtowanie ceny) można przyjąć, że bierze on udział w transakcji łańcuchowej.

 

 

,

Zapraszamy do dyskusji