Dietetyk – rozliczenia podatkowe

Usługi dietetyczne kwalifikowane są jako pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD – 86.90.E). Usługi mogą świadczyć  osoby, posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, a planowane i wdrażane indywidualne programy żywieniowe wspomagają:

 • proces leczenia w chorobie,
 • w profilaktyce: poprzez edukację żywieniową zachowanie zdrowia.

Sklasyfikowanie usług dietetycznych jako „pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej” ma wpływ na sposób rozliczania podatków. Dietetyk nie może się rozliczać na zasadzie ryczałtu, pod pewnymi warunkami nie będzie płatnikiem VAT i nie zawsze musi ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej.

Ustawa Przedsiębiorców umożliwia prowadzenie działalności nierejestrowanej. W tym czasie jeszcze przed rejestracją firmy, przyszły przedsiębiorca może już zarabiać, jednak w roku 2018 nie więcej niż 1.050 zł miesięcznie (1/2 najniższego wynagrodzenia). W czasie prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy jednak ewidencjonować codzienne wpływy. Bez rejestracji firmy dietetyk może wykonywać swoją działalność do momentu przekroczenia 1.050 złotych przychodu w miesiącu. Po przekroczeniu tej kwoty w terminie 7 dni należy zarejestrować działalność gospodarczą i wybrać formę opodatkowania (dotyczy podatku dochodowego).

Po zakończeniu roku uzyskane przychody należy wykazać w PIT-36 w pozycji „inne źródła”.

Ważne: z działalności nierejestrowanej można skorzystać, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Podatek dochodowy

Rejestrując działalność gospodarczą, dietetyk wybiera formę opodatkowania. Dietetyk może wybrać:

 • zasady ogólne (PIT-36),
 • podatek liniowy dla przedsiębiorców (PIT-36L), pod warunkiem, że w danym roku nie świadczy usług tego samego rodzaju na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ważne: podatek liniowy wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Podatek VAT

Usługi dietetyczne korzystają ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, jeżeli:

 • usługi świadczone są przez osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje,
 • świadczone usługi służą ratowaniu, poprawianiu i przywracaniu zdrowia oraz profilaktyce.

Ważne: ze zwolnienia z podatku VAT korzystają również usługi świadczone przez internet.

Podstawą zwolnienia z podatku VAT jest indywidualne podejście do Klienta. Porady i opracowane diety powinny być oparte na wywiadzie medycznym i oparte na aktualnych wynikach badań. Usługi mogą być świadczone zarówno na rzecz osób chorych, jak i zdrowych. Ważne, aby usługi miały cel medyczny.

Natomiast, jeżeli sprzedaż opracowywanych diet nie będzie ukierunkowana na poprawę i przywracanie zdrowia oraz profilaktykę nie będzie można skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Kasa fiskalna

Dietetyk będzie zwolniony z obowiązku instalowania kasy fiskalnej w przypadku obrotu bezgotówkowego i nie będzie problemu z ustaleniem, za jakie usługi jest zapłata.

Może Cię zainteresuje

działania fiskusa godne potępienia
Jednoosobowa działalność gospodarcza
ZUS przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy

Inne posty autora

środki trwałe
dotacje unijne na start
samochód w firmie - 2019
Samochód w firmie 2019
odsetki w kosztach
zakup nieruchomości a odsetki
, ,

2 thoughts on “Dietetyk – rozliczenia podatkowe

 1. Proszę o doprecyzowanie informacji dot. zwolnienia z VAT tzn. czy dot. wyłącznie podmiotów wpisanych do rejestru jako podmioty lecznicze? czy musi spełniać wymogi sanepidu?

  1. Usługi dietetyczne są to usługi medyczne służące zdrowiu. Prawo do zwolnienia z VAT mają:

   – Dietetycy z potwierdzonym wykształceniem dietetyka – wtedy nie muszą mieć status podmiotu leczniczego. Wystarczy wpis do ewidencji działalności gospodarczej,

   – lub podmioty lecznicze i wtedy muszą być wpisane do rejestru. Aby zostać wpisanym do rejestru muszą mieć odbiór sanepidu. Podmiot leczniczy może zostać założony przez osoby, które nie mają wykształcenia aby świadczyć dane usługi, jednak swoją działalność wykonują poprzez osoby posiadające te wykształcenie. W przypadku dietetyków jest to rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2014.

Zapraszamy do dyskusji