Opłata recyklingowa za reklamówki może być wyższa

Opłata recyklingowa jest dochodem budżetu państwa. Obecnie wynosi ona 20 gr, jednak zgodnie z ustawą może zostać podniesiona nawet do 1 zł. Celem wprowadzenia opłaty jest zmniejszenie zużycia toreb foliowych w gospodarstwach domowych. Szkoda tylko, że nie została przeprowadzona żadna kampania społeczna, która by wyjaśniała, jak wielkim obciążeniem dla środowiska naturalnego są reklamówki jednorazowe.

1. Reklamówki jednorazowe w ujęciu podatkowym 

Od 2018 roku, w placówkach handlowych torby foliowe nie mogą być udostępnianie za darmo. Sprzedawca nie może również wydawać reklamówek za darmo i samemu ponosić koszty opłaty recyklingowej. Obecnie za torbę zawsze płaci klient, a przedsiębiorca od transakcji odprowadza podatki. Wyjątkiem są niewielkie zrywki, wykorzystywane wyłącznie do pakowania warzyw i owoców oraz pieczywa. Za wydawanie reklamówek bez opłat na przedsiębiorcę może zostać nałożony mandat, od 500 do 20.000 zł.

2. Opłata recyklingowa

W cenie reklamówek jednorazowych, o grubości od 15 do 49 mikronów dodatkowo należy uwzględnić opłatę recyklingową w wysokości 20 gr. Opłatę  za rok 2018, przedsiębiorca będzie zobowiązany przekazać na wskazane przez Ministerstwo Środowiska konto bankowe do 15 marca 2019 r. Poniesioną opłatę przedsiębiorca, który prowadzi Księgi Handlowe lub Książkę Przychodów i Rozchodów będzie mógł zaliczyć w koszty. Natomiast przedsiębiorcy rozliczający się ryczałtem, według wyjaśnień Ministerstwa Finansów, będą mogli skorygować przychody.

3. Podsumowanie

Brak kampanii społecznej wyjaśniającej cel wprowadzenia opłaty wywołały na początku roku niepotrzebne emocje. Obowiązek sprzedaży toreb foliowych i odprowadzania opłaty recyklingowej został uznany za kolejny podatek. Nasuwają się również pytanie: na jaki cel zostaną przekazane wpływy z tej daniny. Według wyjaśnień Ministerstwa Środowiska opłata w całości zostanie przeznaczona na walkę ze smogiem.

czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
działania fiskusa godne potępienia
działania fiskusa godne potępienia
kryptowaluty bez PCC
kryptowaluty bez PCC
, ,

1 thought on “Opłata recyklingowa za reklamówki może być wyższa

 1. Niezależne badanie cyklu życia materiałów, z których wykonane są torby na zakupy stwierdza, że tworzywa sztuczne okazują się być materiałem o najniższym całkowitym wpływie na środowisko.

  W dniu 14 marca 2018 r. Duńska Agencja Ochrony Środowiska (Miljøstyrelsen) opublikowała badanie analizujące wpływ cyklu życia na środowisko w produkcji, użyciu i utylizacji toreb na zakupy spożywcze, dostępnych w duńskich supermarketach. Celem badania było zidentyfikowanie toreb o najlepszych parametrach środowiskowych, zalecanej liczbie ponownego użycia i najlepszej opcji utylizacji torby na zakupy.

  7 materiałów (LDPE, PP, rPET, poliester, biopolimer, papier, bawełna i kompozyt) i ich warianty analizowano zgodnie z międzynarodowymi normami ISO 14040 i 14044 w zakresie zalecanych oddziaływań na środowisko, biorąc pod uwagę różne opcje zakończenia cyklu życia: spalanie, recykling oraz ponowne użycie jako worka na odpady przed spaleniem. W przypadku wszystkich wariantów w ocenie toreb wzięto pod uwagę wpływ wynikający z produkcji w Europie, transportu do Danii, użytkowania i procesu utylizacji, który mógłby wystąpić w Danii lub w Europie.

  Głównym wnioskiem z analizy jest to, że w odniesieniu do produkcji i utylizacji, lekkie torby na zakupy LDPE zapewniają najniższy ogólny wpływ na środowisko dla większości wskaźników środowiskowych, gdy nie bierze się pod uwagę ponownego użycia. W szczególności, pomiędzy rodzajami dostępnych torebek, najbardziej korzystne są torby LDPE ze sztywnym uchwytem. Skutki zaśmiecenia dla tego typu toreb zostały uznane za znikome dla Danii.

  Co więcej, inny istotny wniosek dotyczył najlepszej opcji utylizacji, w badaniu stwierdza się, że „ponowne użycie torebki jako worka na odpadki jest lepsze niż zwykłe wyrzucenie jej z odpadami selektywnymi i jest lepsze niż recykling. Recykling może potencjalnie przynieść korzyści w przypadku ciężkich worków plastikowych, takich jak PP, PET i poliester. Ponowne użycie jako worka na odpadki jest najbardziej korzystne dla lekkich toreb na zakupy, takich jak LDPE, papier i biopolimer”.

  EuPF (Europejskie Stowarzyszenie Producentów Folii PE/PP) z zadowoleniem przyjmuje tę analizę, która opiera się również na analizie oceny przeprowadzonej przez Komisję Europejską odnośnie wpływu opcji mających na celu ograniczenie stosowania jednorazowych plastikowych toreb na zakupy z 2011 r., a także wykorzystuje obowiązujące metody stosowane przez europejskie środowisko naukowe badające rzeczywisty wpływ opakowań z tworzywa sztucznego na środowisko.

  Studium LCA „Life Cycle Assessment of grocery carrier bags” (ang.)

  Źródło: EuPC, PZPTS

Zapraszamy do dyskusji