Opłaty za wynajem mieszkania kosztem podatkowym

Wydatki za najem mieszkania wraz z opłatami za media przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów, jeżeli:

  • służą zachowaniu lub zabezpieczeniu dochodów,
  • nie są przeznaczoną na cele osobiste,
  • są prawidłowo udokumentowane.

Koszty uzyskania przychodów

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych nie ma wykazu wydatków, które mogą być uznane za koszty uzyskania przychodów. Ustawodawca wskazał tylko wydatki, które nie mogą być zaliczone do kosztów podatkowych. To przedsiębiorca, uwzględniając art. 23 ustawy decyduje, które wydatki mogą zostać ujęte w kosztach uzyskania przychodów.

„Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 definicja negatywna kosztów uzyskania przychodów” (art. 22 ust.1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).

Jednak w przypadku sporu z organem skarbowym to na przedsiębiorcy spoczywa obowiązek wykazania celowości danego wydatku.

 

Najem mieszkania tańszy niż hotel

Wskazanie miejsca siedziby firmy nie jest równoznaczne z miejscem prowadzenia działalności gospodarczej. Przedsiębiorcy często świadczą usługi w różnych miejscowościach i muszą we własnym zakresie pokryć koszty dojazdów i zakwaterowania. W przypadku stałych kontraktów wynajem mieszkania jest tańszym rozwiązaniem niż ponoszenie wydatków na usługi hotelowe i dojazdy.

Przykład:

Jacek mieszka w Łodzi. W miejscu zamieszkania ma zarejestrowaną siedzibę firmy. Podpisał umowę o nadzór budowlany z Developerem, który buduje osiedle w Warszawie. Kontrakt został zawarty na 9 miesięcy. Zgodnie z kontraktem, 3 dni w tygodniu (środa-piątek) Jacek będzie przebywał na budowie. W okresach wzmożonych prac nawet 10 godzin dziennie.

Odległość od miejsca zamieszkania, gdzie mieści się siedziba firmy do miejsca świadczenia usług to 130 km. Ze względu zbyt wysokie koszty usług hotelowych Jacek zdecydował się na wynajem mieszkania.

Najem mieszkania można uznać za wydatek celowy i racjonalny. Aby zgodnie z kontraktem stawić się na budowie w każdą środę o godz. 8.00 rano, Jacek decyduje się na wyjazd we wtorek wieczorem. Odległość między Łodzią i Warszawą nie jest zbyt duża, jednak uciążliwe są korki w obu miastach, w związku z czym trudno przewidzieć, ile czasu będzie potrzebował na przejazd.

Wynajęte mieszkanie nie służy celom osobistym. Zapewnia zakwaterowanie podczas wykonywania usług.

Prawidłowe udokumentowanie wydatków

Wynajem mieszkania nie jest kosztem, który organ podatkowy przyjmie bez badania jego celowości. Nie wystarczą same faktury (rachunki) związane z wynajmem. Przedsiębiorca będzie obowiązany wykazać, że w ramach prowadzonej działalności gospodarczej świadczył usługi w miejscowości, w której wynajmował mieszkanie. Wystarczającym dowodem będzie np. pisemna umowa z firmą zlecająca usługi oraz faktury potwierdzające wykonanie prac.

Może Cię zainteresuje 

zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
usługa gastronomiczna
usługa gastronomiczna
, , ,

Zapraszamy do dyskusji