Odsetki od kredytu konsumpcyjnego w KUP

Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uzależnia możliwości zaliczenia odsetek od kredytu do kosztów uzyskania przychodów, od jego rodzaju bądź nazwy. Tym samym odsetki od kredytu konsumpcyjnego przeznaczonego na zakupy inwestycyjne i wydatki bieżące stanowią koszt uzyskania przychodów (0112-KDIL3-3.4011.241.2018.2.TW z dnia 14.08.2018 roku). 

Kredyty „na działalność gospodarczą” są droższe i dostępne dla przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą z dodatnim wynikiem finansowym. Nie są dostępne dla osób, które jeszcze przed uruchomieniem firmy inwestują i potrzebują na ten cel dodatkowych środków finansowych.

Pozyskanie środków finansowych poprzez kredyt konsumpcyjny jest tańsze i często to jedyny sposób na zrealizowanie inwestycji i/lub zakup pierwszego towaru handlowe. Jednak zaliczanie odsetek od kredytu konsumpcyjnego budziło wątpliwości, nawet jeżeli kredyt był przeznaczony na działalność gospodarczą.

Z treści interpretacji podatkowej z dnia 14.08.2018 roku wynika, że odsetki od kredytu konsumpcyjnego są kosztem uzyskania przychodu,  jeżeli przedsiębiorca:

  • wykaże, że kredyt został przeznaczony na działalność gospodarczą,
  • odsetki od kredytu zostały zapłacone,
  • wydatek został prawidłowo udokumentowany.

Przy przeznaczeniu kredytu na zakup środka trwałego:

  • przed zakończeniem inwestycji i wprowadzeniem środka trwałego do „ewidencji środków trwałych” odsetki powiększają wartość inwestycji,
  • po wprowadzeniu środka trwałego do „ewidencji środków trwałych” odsetki od kredytu można bezpośrednio zaliczać w koszty uzyskania przychodów.
 
 
, , , ,

1 thought on “Odsetki od kredytu konsumpcyjnego w KUP

Zapraszamy do dyskusji