Nieprawidłowa stawka VAT w kasie fiskalnej

Przedsiębiorcy sprzedający towar i świadczący usługi na rzecz konsumentów są zobowiązani ewidencjonować transakcje przy użyciu kas fiskalnych. Podatnik przed fiskalizacją kasy dla poszczególnych grup towarów zobowiązany jest:

  • ustalić prawidłową stawkę VAT,
  • nadać towarom i usługom odpowiednie indeksy.

Po zafiskalizowaniu kasy każda sprzedaż powinna być ujęta na kasie a paragon wydany klientowi.

Na konkurencyjnym rynku w transakcjach B2C (business-to-consumer) liczy się cena brutto, jaką klient ma zapłacić za dany towar czy usługę. 

Przez nieprawidłowo ustaloną stawkę VAT przedsiębiorca działa na swoją niekorzyść:

  • przy zaniżonej wystąpi zaległość podatkowa,
  • przy zawyżonej obniża się rentowność firmy.
 
 

Zaniżona stawka VAT

Nieprawidłowa stawka VAT zawarta w cenach brutto, przy transakcjach B2C nie ma wpływu na należność dla sprzedawcy. Przy sprzedaży paragonowej konsument jest anonimowy. Przy zaniżonej stawce VAT, przedsiębiorca dla każdego okresu rozliczeniowego (miesiąc lub kwartał) jest zobowiązany sporządzić korektę deklaracji VAT – 7 i wpłacić różnicę podatku wraz z odsetkami.

 

Przykład:

Pani Joanna prowadzi działalność gospodarczą od marca 2017 roku pod nazwą „Ślicznotka”   i świadczy usługi w zakresie:

  • fryzjerstwo i pozostałe zabiegi kosmetyczne – PKD  96.02.Z,

dodatkowo sprzedaje kosmetyki do pielęgnacji twarzy i włosów.

Od początku działalności Pani Joanna jest czynnym podatnikiem VAT i posiada kasę fiskalną.

Przy fiskalizacji kasy nieprawidłowo ustalono stawkę na:

  • zabiegi kosmetyczne – zamiast 23% jest 8%.

W czerwcu 2018 roku zauważono, że stawka jest nieprawidłowo. Usłudze był nadany oddzielny indeks na kasie, tym samym ustalenie prawidłowej kwoty nie było trudne.

W okresie działalności gospodarczej za poszczególne lata ustalono kwotę zaniżonego VAT-u za zabiegi kosmetyczne:

Rok

Brutto

vat 8%

vat 23%

do dopłaty

2017

47.000,00

3.481,48

8,788,62

5.307,14

2018

53.000,00

3.925,93

9.910,57

5.984,64

Razem

100.000,00

7.407,41

18.699,19

11.291,78

Ponieważ Pani Joanna rozlicza VAT miesięcznie, będzie zobowiązana złożyć 16 korekt deklaracji i zapłacić zaległy VAT wraz z odsetkami.

Zmiana stawki VAT wpływa również na rozliczenie podatku dochodowego. Za rok 2016 została złożona deklaracja PIT 36L. Pani Joanna ma prawo pomniejszyć przychód o kwotę 5.307,14. Tym samym wystąpi nadpłata w podatku dochodowym o 1.008 zł.

Zawyżona stawka VAT

Przy cenach brutto zawyżona stawka VAT przekłada się na nieprawidłowe wyliczenie podstawy i kwoty należnego podatku. Rynek kształtuje cenę i zawyżony VAT obniża rentowność firmy a nie obciąża klienta detalicznego. Jednak przedsiębiorca nie ma prawa do korekty i zwrotu zawyżonego podatku.

Przykład:

Pani Joanna zauważyła, że przy fiskalizacji kasy fiskalnej popełniła błąd:

  • na usługi fryzjerskie ustalono stawkę 23%, zamiast 8%.

Pani Joanna złożyła 16 korekt deklaracji VAT – 7, wykazała nadpłatę w wysokości 11.292 zł, wskazała o zwrot nadpłaty na rachunek bankowy.

Urząd Skarbowy odmówił prawa do zwrotu uzasadniając, że byłby to zwrot nienależny, prowadzący do bezpodstawnego wzbogacenia.

Przedsiębiorca uważa, że może w sposób analogiczny dokonać również  korekty zmniejszającej jego zobowiązanie podatkowe. Niestety, według utrwalonego orzecznictwa podatnik nie jest uprawniony do takiej korekty.

W ocenie organów skarbowych zawyżony podatek faktycznie zapłacił ostateczny konsument (w tym przypadku  klient zakładu fryzjerskiego), a dla przedsiębiorcy VAT jest neutralny. Tym samym zwrot VAT-u podatnikowi byłoby bezpodstawnym wzbogaceniem.  

Nienależnie zadeklarowany podatek nie jest możliwy do skorygowania.

, ,

Zapraszamy do dyskusji