Medycyna estetyczna – rozliczenie podatku VAT

Medycyna estetyczna służy modyfikacji wyglądu zewnętrznego. Zabiegi mogą być wykonywane przez lekarzy, w ramach prowadzonej praktyki (PKWiU: 86.21 lub 86.22) oraz inne podmioty wykonujące działalność leczniczą:

  • bez wskazań medycznych, na życzenie pacjenta,
  • w celu poprawy lub przywrócenia zdrowia.

W obecnym stanie prawnym cel zabiegu określa, czy dana usługa medyczna jest zwolniona z podatku VAT, czy opodatkowana stawką 23%. Przepisy krajowe zostały dostosowane do przepisów wspólnotowych zawartych w Dyrektywie 2006/112/WE.

Dyrektywa 2006/112/WE i ustawa VAT – zakres zwolnienia usług medycznych

 

W dyrektywie zakres zwolnienia został określony w art.132:

1. Państwa członkowskie zwalniają następujące transakcje:

b) opiekę szpitalną i medyczną oraz ściśle z nimi związane czynności podejmowane przez podmioty prawa publicznego lub na warunkach socjalnych porównywalnych do stosowanych w odniesieniu do instytucji prawa publicznego, przez szpitale, ośrodki medyczne i diagnostyczne oraz inne odpowiednio uznane placówki o podobnym charakterze;

c)  świadczenie opieki medycznej w ramach zawodów medycznych i paramedycznych, określonych przez zainteresowane państwo członkowskie.

Zwolnienie wynikające z art. 132 Dyrektywy znajdują odzwierciedlenie w art. 43 ust. 1 pkt 18 i pkt 19.

 

Świadczenie opieki medycznej – definicja

Pojęcie „świadczenie opieki medycznej” zawarte w Dyrektywie i ustawie VAT należy definiować jako usługę medyczną, której celem jest: profilaktyka, diagnoza, udzielenie pomocy medycznej oraz leczenie chorób i zaburzeń. Usługi te służą szeroko pojętej ochronie zdrowia i korzystają ze zwolnienia z podatku VAT.
Pozostałe usługi, których wyłącznym celem jest poprawa wizerunku nie korzystają ze zwolnienia. Do zabiegów kosmetycznych (dla potrzeb podatku VAT) zostały zaliczone też:

• wybrane operacje plastyczne, wykonywane przez chirurgów,
• wybielanie zębów, wykonywane przez lekarzy stomatologów.

Świadczenie opieki medycznej czy zabieg kosmetyczny?

Powiększanie ust, korekta rysów twarzy to bez wątpienia zabieg kosmetyczny opodatkowany stawką 23%. Jednak nie zawsze zabieg można przypisać do konkretnej kategorii.
Przykładem może być obwisłość powiek. Obwisłość powiek może być związana z naturalnym procesem starzenia się lub następstwem choroby. Zakłóca widzenie i wpływa niekorzystnie na wizerunek. Lekarz wykonując zabieg, umożliwia pacjentowi normalne funkcjonowanie, a zarazem poprawia jego wizerunek.
Dlatego też kwalifikując pacjenta do zabiegu lekarz jest obowiązany rozstrzygnąć, czy jest „świadczenie opieki medycznej”, czy zabieg kosmetyczny. Zabiegi, co do których są wskazania medyczne, korzystają ze zwolnienia z VAT. Pozostałe powinny zostać opodatkowane stawką 23%.

Ważne:

Poprawa wizerunku w celu uzyskania komfortu psychicznego nie jest „świadczeniem opieki medycznej”, nawet jeżeli do zabiegu pacjenta kwalifikuje psycholog (I SA/Sz662/11).

 Zakres usług medycyny estetycznej, które obejmują leczenie chorób sklasyfikowany jest w Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób ICD-10.

Może Cię zainteresuje

dotacje unijne na start
dotacje unijne na start
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
ZUS przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy
, ,

Zapraszamy do dyskusji