Mały ZUS – rejestracja do ubezpieczenia i liczenie podstawy

Zasady korzystania z „małego ZUS-u” reguluje ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych. W 2019 roku z „małego ZUS-u” mogą skorzystać przedsiębiorcy, u których przychód w 2018 roku nie przekroczył kwoty:

  • 63.000 zł, jeżeli prowadzili działalność cały rok kalendarzowy,
  • jeżeli działalność gospodarcza nie była prowadzona cały rok, kwotę należy ustalić proporcjonalnie, według wzoru:

(63.000 /365) x ilość dni prowadzenia działalności gospodarczej.

Termin rejestracji i pierwsza deklaracja

Możliwość skorzystania z ulgi od 01 stycznia 2019 roku uzależniona jest między innymi od zarejestrowania się do „małego” ZUS-u” w obowiązującym go terminie. Przedsiębiorca w terminie 7 dni, tj. od 01 do 08 stycznia 2019 roku powinien:

  • wyrejestrować się z dotychczasowego ubezpieczenia, na druku ZWUA,
  • zarejestrować na druku ZUA (ewentualnie ZZA) z kodem 0590xx lub 0592xx,
  • złożyć deklarację rozliczeniową do 10 lub 15 lutego 2019 roku za styczeń.

7-dniowy termin obowiązuje również przedsiębiorcę, który:

  • wznowi działalność,
  • otworzy działalność gospodarczą,
  • opłacał składki na zasadach preferencyjnych (kod 0570xx) i po 24 miesiącach chce skorzystać z „małego” ZUS-u.

Niezachowanie 7-dniowego terminu traktuje się jako rezygnację z ulgi w danym roku kalendarzowym.

W deklaracji za styczeń lub za pierwszy miesiąc rozpoczęcia lub wznowienia działalności w deklaracji DRA lub raporcie imiennym RCA przedsiębiorca, który korzysta z „małego ZUS-u” przekazuje informację o rocznym przychodzie z działalności gospodarczej oraz podstawę wymiaru składek. Przekazane dane zostaną zweryfikowane. W przypadku podania danych nieprawdziwych przedsiębiorca będzie musiał zapłacić składki w pełnej wysokości.

Podstawa do wyliczenia składki

Podstawę wymiaru składki na 2019 rok należy ustalić według wzoru:

(Roczny przychód z działalności gospodarczej w 2018 roku / liczba dni prowadzenia działalności) x 30

Uzyskany wynik x 0.5083 = podstawa wymiaru składki

  • 0,5083 czynnik podany przez ZUS (art. 18c. ust.5 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych).

Ulga dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Przedsiębiorca nie płaci Funduszu Pracy w 2019 roku, jeżeli podstawa wymiaru jest niższa niż 2.250 zł.

Ważne:

Składkę na ubezpieczenie zdrowotne przedsiębiorca opłaca w pełnej wysokości.

Nie wszyscy przedsiębiorcy, u których przychód nie przekroczył 63.000 zł skorzystają z „małego” ZUS-u – w artykule  „ZUS przedsiębiorcy – działalność na mniejszą skalę”.

czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
działania fiskusa godne potępienia
działania fiskusa godne potępienia
opłata recyklingowa
opłata recyklingowa
,

Zapraszamy do dyskusji