Limit obrotów do VAT w 2019 roku pod znakiem zapytania

VAT jest uznawany za jeden z najtrudniejszych podatków. Niejasne przepisy i częste zmiany ustawy sprawiają przedsiębiorcom sporo problemów. Dlatego też przedsiębiorcy, u których obrót ze sprzedaży nie przekracza 200.000 zł, korzystają ze zwolnienia podmiotowego. Zwolnienie z VAT do wysokości 200.000 zł obowiązuje tylko do końca 2018 roku. Wysokość stawki na rok 2019 będzie ustalana na nowo. Limit może pozostać na dotychczasowym poziomie, może zostać podwyższony, ale również może spaść nawet do poziomu 50.000 zł.

Nie tylko przepisy krajowe

Zwolnienie z VAT, w związku z limitem obrotów reguluje art 113 ust. 1 i 9 ustawy. Dlatego też przedsiębiorcy przyjmują, że nie zostaną przywrócone poprzednie, mniej korzystne przepisy. Nic bardziej mylnego. Polska, będąc członkiem Unii Europejskiej, zobowiązana jest do przestrzegania przepisów Dyrektywy 2006/112/WE Rady w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej. Limit zwolnienia z VAT, w związku z wysokością obrotów dla Polski określa art. 287 pkt 14, który brzmi:

„Państwa członkowskie, które przystąpiły do Wspólnoty po 1 stycznia 1978 r., mogą przyznać zwolnienie podatnikom, których roczny obrót nie jest większy niż równowartość w walucie krajowej następujących kwot zgodnie z kursem wymiany w dniu ich przystąpienia:
(14) Polska: 10 000 EUR”.

 

Obecnie obowiązująca kwota jest odstępstwem. Polska kilkakrotnie występowała do Rady Unii Europejskiej o możliwość stosowania odstępstwa od art. 287 pkt 14 Dyrektywy i decyzją wykonawczą Rady otrzymywała taką zgodę.

Obecnie zgodnie z ostatnią Decyzją Wykonawczą Rady limit wynosi 40.000 euro i obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku.

Po godzinach? – sprawdź ofertę 

,

7 thoughts on “Limit obrotów do VAT w 2019 roku pod znakiem zapytania

  1. Zgadza się, tylko że są to propozycje, więc nic pewnego. W 2016 roku już w kwietniu był komunikat, że MF wystąpiło z wnioskiem o podniesienie limitu z 30.000 euro do 40.000 i wydłużenie okresu obowiązywania podniesionego progu. Rada wyraziła zgodę na podniesienie kwoty, ale nie przedłużyło okresu.

   1. Tak, ale to jest propozycja unijna, wewnętrzna, czyli jeśli przejdzie na poziomie wspólnoty to MF nawet nie będzie musiało występować z wnioskiem o podniesienie obecnej kwoty tylko będzie mogło operować w widełkach do €85,000. Czas pokaże. 🙂

     1. Dokładnie, pocieszający jest fakt, że zawsze są przepisy przejściowe przy takich zmianach w dyrektywach, także jak klepną to nawet w grudniu to nic się nie stanie. 🙂

 1. Cytując Krzysztofa „…będzie mogło operować w widełkach do €85,000”. Czyli w przedziale 10,000 – 85,000 euro . Pytanie czy nasze MF jest zainteresowane podwyższeniem limitu. Przy maksymalnym limicie, zakładając ok 350.000zł bardzo wiele drobnych działalności (małe sklepy, usługi) mające jako formę opodatkowania ryczałt, nie będzie musiało odprowadzać Vatu. A nasz rząd lubi dostawać Vat

Zapraszamy do dyskusji