Kryptowaluty bez podatku PCC

W dniu 21-04-2018 roku przedstawiciel Ministerstwa Finansów potwierdził wycofanie się z opodatkowania kryptowalut podatkiem PCC. Tak więc obecnie należy rozliczyć tylko podatek dochodowy (PIT-36). Jednocześnie MF odradza inwestowanie w pieniądz wirtualny.

Kryptowalutą można zapłacić za towar, można ją wymienić na złotówkę lub dolara, jednak nie jest ona prawnym środkiem płatniczym. Kryptowaluty nie występują w rozliczeniach międzynarodowych na poziomie instytucji publicznych i nie są instrumentami rynku finansowego. Tym samym przychód ze sprzedaży wirtualnej waluty nie stanowi przychodu z kapitałów pieniężnych, a jest przychodem z praw majątkowych.

Minister Finansów uprzejmie przypomina

04 kwietnia 2018 roku na stronie Ministerstwa Finansów pojawiła się informacja:

W związku z obowiązkiem złożenia zeznania podatkowego za 2017 r. przypominamy, że w PIT należy wykazać również przychody ze sprzedaży lub zamiany kryptowalut, takich jak m.in. bitcoin, litecoin i ether.

Umowa sprzedaży oraz zamiany kryptowaluty, stanowiącej prawo majątkowe, podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Tym samym podatnik otrzymujący dochody z praw majątkowych,  jeżeli nie prowadzi działalności gospodarczej dochód z handlu kryptowalutami wykazuje w części D.1 lub D.2 w PIT-36. Natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą wykazuje dochód z obrotu kryptowalutami na podstawie zapisów w PKPiR i sporządza PIT 36 lub PIT-36L.

Opodatkowanie dochodów z kryptowalut

Podstawą naliczania podatku jest dochód, który jest różnicą pomiędzy uzyskanymi dochodami a poniesionymi kosztami w danym roku podatkowym. Dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej przychód powstanie w momencie:

  • wpływu na rachunek giełdowy waluty z transakcji sprzedaży bądź zamiany,
  • przy płatności kryptowalutą za towar lub usługę – otrzymanie tego towaru bądź moment wykonania usługi.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą zobowiązane są prowadzić Podatkową Księgę przychodów i Rozchodów. Przychody księguje się w momencie dokonania sprzedaży lub zamiany, nawet jeżeli należność nie została otrzymana. Natomiast koszty ujmuje się w momencie ich poniesienia, pod warunkiem, że zostały prawidłowo udokumentowane. Obecnie urzędy skarbowe kwestionują prawo zaliczenia w koszty wydatków udokumentowanych wyciągami z kont bankowych lub historią transakcji. W momencie zakwestionowania w ten sposób udokumentowanych kosztów przedsiębiorca opodatkowuje przychody.

Ministerstwo Finansów podaje jednak podatnikom koło ratunkowe:

Jeżeli podatnik w inny sposób rzetelnie udokumentuje powstanie przychodu podatkowego, czy poniesienie kosztu podatkowego, powinien to uwzględnić w trakcie roku podatkowego w bieżącej zaliczce na podatek, jak również w rocznym rozliczeniu podatku dochodowego.

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) –  MF wycofało się z interpretacji w tej części.

Podatek od czynności cywilnoprawnych z zakresie umów kupna-sprzedaży i zamiany wynosi 1%. Podatnik bez wezwania nalicza podatek, wypełnia i składa deklarację w terminie 14 dni od dokonanej transakcji. Według Ministerstwa Finansów podatkiem PCC objęte są transkacje dotyczące:

  • wymiany kryptowaluty na walutę tradycyjną,
  • zamiany jednej kryptowaluty na inną,
  • płatności za towar lub usługę – według MF jest to umowa barterowa.

Osoby zaangażowane na giełdzie są zobowiązane składać nawet kilkadziesiąt deklaracji PCC dziennie.

Podsumowanie

Czy działania Ministerstwa Finansów mają zniechęcić Polaków do handlu kryptowalutami? Na pewno tak. Już od kilku miesięcy prowadzona jest kampania społeczna „Kryptowaluty to inwestycja najwyższego ryzyka”. Podkreśla się możliwość utraty wszystkich zainwestowanych środków.

 

 

, , , , ,

Zapraszamy do dyskusji