Kosmetolog – rozliczenia podatkowe

Usługi kosmetologiczne, według PKWiU kwalifikuje się jako:

  • 96.02.13 – usługi kosmetyczne, manicure i pedicure,
  • 96.02.19 – pozostałe usługi kosmetyczne.

Kosmetolog może rozliczać podatek dochodowy w formie ryczałtu, nie musi płacić VAT-u do wysokości limitu, jednak jest obowiązany ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej od początku działalności.

Kasa fiskalna

Od 01 stycznia 2017 roku kosmetolodzy, świadcząc usługi na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej zostali zobligowani do posiadania kasy fiskalnej.

Ważne:   Kasę fiskalną muszą  również posiadać osoby prowadzący tzw. działalność nierejestrowaną

Przedsiębiorca, który zainstaluje urządzenie fiskalne w obowiązujących go terminach, może wnioskować o ulgę na zakup kasy, w wysokości 90% jej wartości, jednak nie więcej niż 700 zł.

Podatek dochodowy

Rejestracja działalności gospodarczej w CEIDG wiąże się z obowiązkiem wyboru formy opodatkowania. Kosmetolog może rozliczać podatek dochodowy w formie:

  • karty podatkowej,
  • ryczałtu (8,5%),
  • na zasadach ogólnych (według skali progresywnej),
  • podatku liniowego (19%).

 

Ważne: 

Tylko rozliczanie podatku na zasadach ogólnych umożliwia:

  • wspólne rozliczenie z małżonkiem,
  • rozliczenie się jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Wybór najbardziej optymalnej formy opodatkowania nie jest proste. W pierwszym roku często przedsiębiorca generuje straty, więc podatek według skali progresywnej wydaje się optymalny. Podatnik nie utraci prawa do wspólnego rozliczenia z małżonkiem i ulgi na dzieci, a stratę będzie można rozliczyć w latach następnych.

Wybrana forma opodatkowania obowiązuje w danym roku podatkowym. Zmiana formy opodatkowania jest możliwa z nowym rokiem.

Podatek VAT

Tytuł kosmetologa przysługuje osobie, która ukończyła studia wyższe pierwszego i drugiego stopnia i ma ogólną wiedzę między innymi  z zakresu nauk medycznych. Kosmetolog zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej jest “innym specjalistą do spraw ochrony zdrowia” i nie może skorzystać ze zwolnienia przedmiotowo-podmiotowego, jakie przysługuje lekarzom.

Kosmetolog może skorzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie:

  • art. 113 pkt 1 ustawy VAT – jeżeli w roku poprzednim obroty w firmie nie przekroczyły 200 tys. zł,
  • art.113 pkt. 9 ustawy VAT – jeżeli działalność gospodarcza została zarejestrowana w trakcie roku proporcjonalnie, według wzoru:

    200 tys. zł x ilość dni prowadzenia działalności w roku / liczba dni w  roku.

Stawka VAT na usługi kosmetologiczne wynosi 23%.

 

ZUS przedsiębiorcy
ZUS przedsiębiorcy
transakcje między małżonkami a VAT
transakcje między małżonkami a VAT
na korzyść podatnikna
na korzyść podatnika
, , , , ,

Zapraszamy do dyskusji