Kierownik budowy – rozliczenia podatkowe

Kierowanie budową czy sprawowanie nadzoru inwestorskiego wymaga odpowiednich kwalifikacji i uprawnień do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych, a szeroki zakres działalności sprawia problemy podczas rejestracji działalności gospodarczej. Wybór formy opodatkowania oraz ustalenie, czy można skorzystać ze zwolnienia z VAT, to kluczowe zagadnienia podatkowe.

Według PKWiU usługi kierownika budowy kwalifikowane są jako:

  • 71.12.Z – działalność w zakresie inżynierii i związane z  nią doradztwo techniczne.

Podatek dochodowy

Usługi architektoniczne i inżynieryjne nie mogą być rozliczane w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. (art.8 ust.1 pkt 3 lit.e), który odwołuje się do załącznika 2 poz.15 ustawy.

Przedsiębiorca może więc rozliczać podatek dochodowy na zasadach ogólnych lub liniowym podatkiem dla przedsiębiorców.

Podatek liniowy polecany jest dla podatników, którzy uzyskują wysokie dochody. Przedsiębiorca bez względu na wysokość dochodów zawsze płaci 19% podatku, a po zakończeniu roku podatkowego składa do Urzędu Skarbowego deklarację PIT 36L.

Wadą wyboru podatku liniowego jest:

  • brak możliwości wspólnego rozliczenia się z małżonkiem,
  • brak możliwości rozliczenia się jako rodzic samotnie wychowujący dziecko,
  • brak ulg podatkowych, w tym ulgi na dzieci.

Tak więc wybór pomiędzy podatkiem liniowym a rozliczaniem na zasadach ogólnych (według skali progresywnej) zawsze powinien być poprzedzony odpowiednią analizą. Jeżeli przedsiębiorca wybierze mniej korzystną dla siebie formę opodatkowania, będzie mógł ją zmienić w następnym roku podatkowym. Należy jednak pamiętać, że oświadczenie o zmianie formy opodatkowania można złożyć tylko do 20 stycznia danego roku kalendarzowego.  

Zwolnienie z VAT do wysokości limitu obrotów

Art. 113 ust.13 pkt 2 lit.b ustawy VAT określa usługi „w zakresie doradztwa”, jako dyskwalifikujące do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zapis w ustawie VAT „usługi w zakresie doradztwa” często nasuwa pytanie:

  • czy doradztwo techniczne uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia z VAT?

Utrwalone stanowisko organów skarbowych (ostatnia interpretacja z 24.07.2018 roku – 0111-KDIB3-2.4012.382.2018.1.EJ) wskazuje, że w usługi w zakresie doradztwa wskazane art. 113 ust.13 pkt 2 lit.b nie  obejmują: „doradztwa technicznego” związanego z kierowaniem budowy bądź nadzorem inwestorskim.

Tym samym kwalifikowanie usług kierownika budowy i nadzoru budowlanego jako „działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne” nie odbiera prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Obecnie limit obrotów wynosi 200 tys. zł rocznie, a jeżeli działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana w trakcie roku, należy ustalić proporcję według wzoru:

200 tys. zł x ilość dni prowadzenia działalności w roku / liczba dni w roku

Zwolnienie z VAT do wysokości limitu obrotów

Art. 113 ust.13 pkt 2 lit.b ustawy VAT określa usługi „w zakresie doradztwa”, jako dyskwalifikujące do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT. Zapis w ustawie VAT „usługi w zakresie doradztwa” często nasuwa pytanie:

  • czy doradztwo techniczne uniemożliwia skorzystanie ze zwolnienia z VAT?

Utrwalone stanowisko organów skarbowych (ostatnia interpretacja  z 24.07.2018 roku – 0111-KDIB3-2.4012.382.2018.1.EJ) wskazuje, że w usługi w zakresie doradztwa wskazane art. 113 ust.13 pkt 2 lit.b nie  obejmują: „doradztwa technicznego” związanego z kierowaniem budowy bądź nadzorem inwestorskim.

Tym samym kwalifikowanie usług kierownika budowy i nadzoru budowlanego jako „działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne” nie odbiera prawa do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego z VAT.

Obecnie limit obrotów wynosi  200 tys. zł rocznie, a jeżeli działalność gospodarcza zostanie zarejestrowana w trakcie roku, należy ustalić proporcję według wzoru:

200 tys. zł x ilość dni prowadzenia działalności w roku / liczba dni w roku

Stawka VAT

Przedsiębiorca, który nie chce korzystać ze zwolnienia lub utraci to zwolnienie, zobowiązany jest zarejestrować się w Urzędzie Skarbowym jako czynny podatnik VAT. Rejestracji dokonuje się na druku VAT-R, a przedsiębiorcy przybywa obowiązków związanych z prawidłowym rozliczaniem podatku. Co miesiąc (lub kwartał) należy sporządzić i przesłać deklarację VAT-7 i JPK.

Nie ma problemu z ustaleniem prawidłowej stawki VAT.

Usługi kierownika budowy opodatkowane są stawką 23%, nawet jeżeli dotyczą budownictwa mieszkaniowego.

ywybór formy opodatkowania 2019
wybór formy opodatkowania 2019
VAT-R po terminie
środki trwałe a podatki
Jednoosobowa działalność gospodarcza
ZUS przedsiębiorcy
czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
czynsz za mieszkanie kosztem podatkowym
, , , ,

Zapraszamy do dyskusji