Jednoosobowa działalność gospodarcza – wady i zalety

Wybór formy prawnej prowadzenia firmy powinien być dopasowany do rodzaju i rozmiarów działalności gospodarczej. Nie bez znaczenia, szczególnie na starcie są:

 • koszty związane z prowadzeniem księgowości,
 • dostęp do wypracowanych zysków.

W 99% dla indywidualnego przedsiębiorcy najkorzystniejszą formą prawną będzie jednoosobowa działalność gospodarcza (JDG). Nie wymaga ona kapitału, rejestracja firmy jest prosta i darmowa, a przedsiębiorca ma nieograniczony dostęp do wypracowanych zysków.

Definicja jednoosobowej działalności gospodarczej

„Firmą osoby fizycznej jest jej imię i nazwisko. Nie wyklucza to włączenia do firmy pseudonimu lub określeń wskazujących na przedmiot działalności przedsiębiorcy, miejsce jej prowadzenia oraz innych określeń dowolnie obranych” – art. 43(4) – Kodeks cywilny.

Wady JDG

Podstawową wadą jednoosobowej działalności gospodarczej jest odpowiedzialność przedsiębiorcy na powstałe zobowiązania.

Jest to argument wykorzystywany przez nieodpowiedzialnych doradców do przekonania przedsiębiorcy, że jedynie słusznym rozwiązaniem jest spółka kapitałowa. Większość przedsiębiorców namówionych na jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością na początku swojej działalności żałuje tej decyzji. Koszty prowadzenia rachunkowości są wyższe niż JDG, a właściciel firmy nie może swobodnie korzystać z wypracowanych zysków.

Prawidłowe zarządzanie firmą, ubezpieczenia i ostrożność przy zaciąganiu zobowiązań ograniczają ryzyko utraty majątku osobistego, szczególnie na początku prowadzenia firmy.

Zalety JDG

Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej jest prosta i darmowa. Wystarczy wpis do rejestru przedsiębiorców (CEIDG), aby rozpocząć działalność gospodarczą. W szczególnych przypadkach przedsiębiorca będzie obowiązany posiadać licencję lub koncesję.

Do największych zalet JDG możemy zaliczyć:

 • łatwe pozyskanie dotacji na start,
 • dostęp do kredytów bankowych i leasingu,
 • ulgi w składkach ZUS w przez 30-ści miesięcy,
 • prowadzenie uproszczonej księgowości,
 • wybór formy opodatkowania (podatek dochodowy),
 • dostęp do wypracowanego zysku,
 • możliwość ustanowienia zarządcy sukcesyjnego,
 • możliwość zawieszenia działalności gospodarczej,
 • prosta i szybka likwidacja firmy.

Podsumowanie

Decyzja o podjęciu własnej działalności jest wyzwaniem dla osób, które dysponują ograniczonymi środkami finansowymi. Często też większość wypracowanych zysków muszą przeznaczać na utrzymanie rodziny. JDG umożliwia założenie firmy bez kapitału, a wypracowany zysk po opodatkowaniu jest w dyspozycji przedsiębiorcy.

,

Zapraszamy do dyskusji