Handel w niedzielę wolną od handlu

 

Od 11 marca już nic nie będzie takie samo. To pierwsza niedziela wolna od handlu. Ekonomiści bardzo krytycznie podchodzą do ustawy, przepowiadając negatywne skutki dla gospodarki, przywołują przykład Węgier. Jednocześnie prorokują, że przedsiębiorcy znajdą obejście dla zakazu handlu w niedziele. Nawet można w internecie znaleźć instruktaż  typu „10 sposobów na”.

Ustawa o ograniczeniu handlu nie jest doskonała. Liczne wyłączenia umożliwiają obejście przepisów, jednak rozważając za i przeciw należy uwzględnić:

a) ustawa definiuje pracownika i zatrudnionego, tym samym nie ma możliwości zawarcia żadnej umowy cywilnoprawnej w celu prowadzenia działalności handlowej w niedzielę. Handlować może tylko właściciel i jego najbliższa rodzina,

b) wyłączenia związane z rodzajem towaru muszą być zgodne ze wpisem do CEIDG, w której określa się przeważający rodzaj działalności. Przeważający rodzaj działalności należy zdefiniować jako procentowy udział sprzedaży danego asortymentu do sprzedaży ogółem. 

c) ewentualną wysokość kary – od 1.000 zł do nawet 100.000 zł. Najprawdopodobniej na początku będą upomnienia i pouczenia, a dotkliwe kary w momencie notorycznego łamania przepisów.

Trudno przewidzieć jakie konsekwencje dla gospodarki krajowej będzie miał zakaz handlu w niedziele. Jednak już można przyjąć, że ograniczenia dotyczące handlu ujemnie odbiją się na przedsiębiorcach posiadających swoje punktu ma rynkach przygranicznych. Obawy te podzielają osoby pracujące w takich punktach. I właśnie dla tych przedsiębiorców zakaz handlu w niedziele może być końcem ich działalności gospodarczej.

Problemy finansowe mogą mieć również przedsiębiorcy, którzy nie zajmują się handlem, a swoje punkty mają w galeriach handlowych. Działalność usługowa i gastronomiczna świadczona w tych galeriach również będzie musiała być zamknięta. I o ile obrońca wolnych niedziel twierdzi, że zakupy skumulują się w 6 dni, to na pewno nie przełoży to się na gastronomię i drobne usługi. Jeżeli nie uda im się wynegocjować niższych cen, to na pewno ich zyskowność spadnie.

 

 

 

 

 

 

Zapraszamy do dyskusji