Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Osoba bezrobotna, zarejestrowana w Urzędzie Pracy, która ma pomysł na biznes, może liczyć na wsparcie finansowe. Dofinansowanie w roku 2018 to nawet 24.000 zł (6-krotność przeciętnego wynagrodzenia), jednak Urzędy Pracy mogą we własnym zakresie ustalić wysokość dotacji dla poszczególnych projektów. Na dofinansowanie nie mogą liczyć osoby, które zamierzają prowadzić działalność między innymi w zakresie:

 • handlu obwoźnego,
 • lombardu,
 • prowadzenia salonu gier hazardowych i agencji towarzyskich.

Podstawą przyznania dotacji jest prawidłowo wypełniony wniosek, który składa się z 3 części, w tym uproszczony biznesplan.

Wniosek o przyznanie dofinansowania

We wniosku należy zaprezentować pomysł na biznes, precyzyjnie opisać zakres planowanej działalności gospodarczej, znajomość branży i posiadane kwalifikacje zawodowe. Ważne są również poczynione nakłady we własnym zakresie i zabezpieczone dodatkowe środki finansowe. We wniosku należy wskazać miejsce prowadzenia działalności oraz tytuł prawny do lokalu (w tym np. promesę na najem). Najtrudniejszy wydaje się, tzw. plan biznesowy. W biznesplanie należy wykazać planowane przychody i koszty w określonym czasie (przeważnie jest to rok). Planowane przychody powinny pokryć wszystkie wydatki, a nadwyżka po odprowadzeniu podatku dochodowego zabezpieczyć przedsiębiorcy środki na utrzymanie.

Przeznaczenie środków

Do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć wykaz towarów, urządzeń i usług na które zostaną przeznaczone uzyskane środki. Zakupy powinny być uzasadnione gospodarczo. W ramach uzyskanych dotacji środki mogą być przeznaczone na:

 • towary i materiały handlowe,
 • remont i wyposażenie lokalu przeznaczonego na działalność gospodarczą,
 • reklamę i usługi doradcze,
 • sprzęt komputerowy i inne urządzenia,
 • oprogramowanie.

Dotacji nie można przeznaczyć na zakup środków transportu.

Ocena wniosku i przyznanie dofinansowania

W pierwszej kolejności wnioski sprawdzane są pod względem formalnym. Tylko dokumenty prawidłowo przygotowane pod względem formalnym podlegają dalszej ocenie. Każdy wniosek rozpatrywany jest w 7 kategoriach, w tym:

 • udokumentowane przygotowanie zawodowe do prowadzenia danej działalności, (wykształcenie i/lub staż pracy),
 • możliwości utrzymania działalności powyżej 12 miesięcy,
 • proponowany środek zabezpieczający dotację.

Jeżeli wniosek uzyska akceptację, zostanie podpisana umowa pomiędzy osobą bezrobotną a Urzędem Pracy. Po podpisaniu umowy osoba, której przyznano środki, w przeciągu 30 dni rejestruje działalność gospodarczą, a w przeciągu 60 zrealizuje zakupy, wyszczególnione w specyfikacji.

Osoba, która otrzymała dofinansowanie, zobowiązana jest prowadzić działalność gospodarczą co najmniej przez 12 miesięcy.

działalność nierejestrowana - ZUS i VAT
działalność nierejestrowana - ZUS i VAT
ulga na start
Błędny VAT na kasie fiskalnej
,

3 thoughts on “Dotacje unijne na rozpoczęcie działalności

Zapraszamy do dyskusji