Deklaracja VAT-R po terminie i rozliczenie zaległego podatku

Podmiotowe zwolnienie z VAT przysługuje podatnikom, u których obrót ze sprzedaży opodatkowanej w poprzednim roku nie przekroczył 200.000 zł (art.113 ust.1 ustawy VAT). Ze zwolnienia mogą skorzystać również przedsiębiorcy rozpoczynający działalność gospodarczą w trakcie roku. Limit ustala się proporcjonalnie, według wzoru:

200 tys. zł x ilość dni prowadzenia działalności w roku / liczba dni w roku

(art. 113 ust.9 ustawy).

Zwolnienie podmiotowe nie obejmuje sprzedaży towarów wymienionych w załączniku 12 do ustawy VAT oraz usług prawniczych, jubilerskich i doradczych (z wyłączeniem doradztwa rolniczego).

Przedsiębiorca zobowiązany jest kontrolować obroty i przed dniem utraty prawa do zwolnienia podmiotowego dokonać zgłoszenia rejestracyjnego do podatku VAT, na druku VAT-R. Po rejestracji przedsiębiorca otrzymuje status „podatnika VAT czynnego”. 

Wywiązując się z obowiązków podatkowych, podatnik nabywa prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur zakupowych.

Zgłoszenie do VAT po terminie

Podatnicy, zgodnie z art. 96 ust. 1, przed dokonaniem pierwszej sprzedaży opodatkowanej VAT są obowiązani złożyć zgłoszenie VAT-R. W przypadku niezachowania obowiązującego terminu, wypełniając VAT-R w części C.1. zaznacza:

  • 35 – podatnik traci (utracił) zwolnienie, o którym mowa w art. 113 ust.1 lub 9 ustawy (przekroczenie limitu obrotów),

lub

  • 29 – podatnik rozpoczynający działalności gospodarczą nie ma prawa do zwolnienia, o którym mowa w art. 113 ust.1 lub 9 ustawy (sprzedaż towarów lub świadczenie usług, które wyłączają prawo do skorzystania ze zwolnienia podmiotowego),

oraz poz. 38 – w której należy wskazać datę, od kiedy przedsiębiorca nie może korzystać ze zwolnienia.

Natomiast w części C.2. podatnik wskazuje rodzaj deklaracji i za jaki okres będą one składane.

Wraz ze złożeniem zgłoszenia VAT-R przedsiębiorca powinien złożyć wszystkie zaległe deklaracje oraz podsumowania JPK (jednolity plik kontrolny).

Rozliczenie zaległego podatku

Z utratą zwolnienia podmiotowego, przedsiębiorca był zobowiązany:

  • założyć ewidencję VAT sprzedaży oraz ewidencję VAT zakupu,
  • sporządzać i przekazywać w obowiązujących terminach: deklaracje VAT i JPK.

Przy wystąpieniu zobowiązania z datą wsteczną, podatnik będzie musiał przeliczyć wykazaną sprzedaż metodą „w stu”. Wykazana sprzedaż jest kwotą brutto wynagrodzenia i zawiera  w sobie VAT. Znając prawidłową stawkę VAT, wartości netto i podatek VAT można ustalić według wzoru:

Brutto x stawka VAT / 100 x stawka VAT = podatek VAT

Brutto – podatek VAT = wartość netto

Obliczony VAT jest podatkiem należnym, który może zostać pomniejszony poprzez rozliczenie faktur zakupowych.

Mimo złożenia zgłoszenia VAT-R po terminie przedsiębiorca może odliczyć podatek od faktur VAT, które dokumentują wydatki związane ze sprzedażą opodatkowaną.

Rozliczenie podatku VAT będzie również miało wpływ na podatek dochodowy. Przychody będzie trzeba pomniejszych o podatek należny, natomiast koszty uzyskania przychodów o podatek naliczony.

Może Cię zainteresuje 

transakcje między małżonkami a VAT
transakcje między małżonkami a VAT
brak VAT UE kontrahenta
brak VAT UE kontrahenta
usługa gastronomiczna
usługa gastronomiczna w kosztach
Split payment w budownictwie w 2019 roku
Split payment w budownictwie w 2019 roku
, , ,

Zapraszamy do dyskusji