Danina solidarnościowa może obniżyć wpływy z podatków

 

20 kwietnia 2018 r. Premier zapowiedział utworzenie funduszu solidarnościowego, który będzie finansowany poprzez daninę również solidarnościową, nałożoną na najlepiej zarabiających Polaków. Daninę solidarnościową ma płacić 0.5% Polaków i zacznie ona obowiązywać od 2019. Dlaczego dopiero od roku 2019, skoro pieniądze potrzebne są już? Mimo tego, że Premier starał się nie użyć słowa „podatek”, danina jest podatkiem i jako dodatkowe obciążenie nie może zostać uchwalona w trakcie trwającego roku podatkowego.

Aktualizacja – 15 maj 2018 rok

Według informacji przekazanych na konferencji prasowej fundusz solidarnościowy będzie finansowany z dwóch źródeł:

  • 0.15% składki Funduszu Pracy zostanie przekierowana na w/w fundusz (składka nie zostanie podwyższona,
  • danina solidarnościowa, w wysokości 4% obciąży podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, których dochód do opodatkowania będzie wyższy niż 1 mln zł liczony w skali roku.

Opodatkowana będzie kwota ponad 1mln zł. Dochody będą liczone łącznie od wszystkich dochodów wykazanych w deklaracjach: PIT-36, PIT-36L, PIT-37 i PIT-39.

Danina solidarnościowa to nowy podatek

Według wyjaśnień Premiera daninę solidarnościową zapłaci 0.5% Polaków. Najprawdopodobniej chodzi o Polaków, których dochód przekracza miesięcznie 25.000 zł, czyli rocznie 300.000 zł. Patrząc na strukturę zarobków, w tej grupie są mikroprzedsiębiorcy, rozliczający się podatkiem liniowym oraz osoby zatrudnione na umowy o pracę płacący podatek według stawki progresywnej. Wprowadzenie 3 progu podatkowego nie pozwoli sięgnąć do kieszeni przedsiębiorców rozliczających się liniowo.

Potrzebny jest dodatkowy podatek, który obejmie wszystkich Polaków o określonych dochodach, bez względu na formę opodatkowania. 

Jak w Portugalii? – nieaktualne

Podatek solidarnościowy został wprowadzony między innymi w Niemczech i Portugalii. W Portugalii wynosi on od 2.5% do 5% i obejmuje podatników, których dochód do opodatkowania przekracza 80.000 Euro. Nie przypadkowo podano dane z Portugalii. Właśnie do tego kraju nawiązano w wiadomościach TVP1,  emitowanych po oświadczeniu Premiera.

  • przykładowe wyliczenia
dochód roczny

2%

3% 4%

5%

300.000 6.000 9.000 12.000 15.000
400.000 8.000 12.000 16.000 20.000
500.000 10.000 15.000 20.000 25.000

Przedsiębiorca, który rozlicza się liniowo, od dochodu 300.000 zł, w roku 2017 zapłaciła 57.000 zł podatku (w tym ubezpieczenie zdrowotne). Dochód netto wyniósł – 243.000 rocznie. Miesięcznie jest to dochód 20.250 zł, po przeliczeniu około 5.000 euro.

Osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę od dochodu 300.000 zł, w roku 2017 zapłaciła 84.026 zł podatku. Dochód netto wyniósł – 215.974 zł rocznie. Miesięczny dochód netto to 17.997zł 83gr, po przeliczeniu około 4.380 euro

Wnioski

Nie podlega dyskusji, że dodatkowe 500 zł dla niepełnosprawnych nie jest żądaniem wygórowanym. I nie ma wątpliwości, że najzamożniejsi powinni wspierać najsłabszych. I wspierają. Konstrukcja systemu podatkowego gwarantuje, że przy wyższych dochodach płaci się wyższe podatki. Czy podatnicy będą chcieli zapłacić więcej? Być może nie. I nie będzie to związane z tym, że nie chcą pomagać. Dla wielu z nich obecna dystrybucja podatków nie jest akceptowalna. Bez względu na pokazywane sondaże, wyprawka dla każdego dziecka nie zyskuje akceptacji. Przedsiębiorcy mogą zwiększyć koszty prowadzenia działalności, co zarówno zmniejszy PIT, jak i daninę solidarnościową.

 

, , ,

Zapraszamy do dyskusji