Copywriter – rozliczenia podatkowe

Żonglują słowem budując markę, produkt, usługę. Mistrzowie pióra, z wyobraźnią sięgająca chmur mają swój udział w kreowaniu rynku sprzedaży. Tworzą treści jedyne w swoim rodzaju, co bez wątpienia jest przejawem pracy twórczej. Copywriter  jako twórca i freelancer wykonuje i rozlicza powierzone mu zadania na podstawie zawieranych umów o dzieło lub w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W ramach działalności gospodarczej,  jako podatnicy podatku VAT nieprawidłowo wystawiają faktury, stosując złą stawkę VAT.

Zmiana przepisów bublem legislacyjnym 

Dyskusję o sposobie rozliczania usług copywritera wywoła zmiana ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Znalazła się w niej zmiana dotycząca kosztów uzyskania przychodów dla twórców. Z jednej strony ustawodawca podniósł limit preferencyjnych kosztów, z drugiej zawęził krąg zawodów, które mogą skorzystać z tej ulgi. Nieprecyzyjna zmiana podzieliła księgowych i doradców w sposobie rozliczania copywriterów.

Sposoby rozliczeń copywriterów

Dla potrzeb rozliczeń podatkowych copywriterów należy podzielić na:

  • nieprowadzących działalności gospodarczej i świadczących swoje usługi na podstawie zawieranych umów o dzieło lub umów zlecenie,

  • prowadzących działalność gospodarczą, w tym:

    a) niebędącymi podatnikami podatku VAT,

    b) zarejestrowanymi, czynnymi podatnikami podatku VAT.

Copywriterzy nieprowadzący działalności gospodarczej

Osoby zatrudnione na podstawie umów o dzieło świadczą swoje usługi przede wszystkim na rzecz firm reklamowych i/lub korzystają z giełd dla copywriterów. To właściciele tych firm zadecydują, czy copywriter ma prawo do preferencyjnych kosztów. Niestety, jako pewnik można przyjąć, że asekuracyjnie zostanie zastosowana stawka 20%. I nie będzie miało znaczenia czy dotyczy to tekstów promocyjnych, recenzji, artykułów na blogi eksperckie.

Copywriterzy prowadzący działalność gospodarczą – podatek dochodowy

Podczas rejestracji działalności gospodarczej w CEDIG przedsiębiorca dokonuje wyboru formy opodatkowania. Copywriter podatek dochodowy może rozliczać:

  • na zasadach ogólnych,
  • metodą liniową.

Rozliczanie podatku dochodowego nie sprawia copywriterom większych problemów.

Copywriterzy – zastosowanie prawidłowej stawki VAT

Rozpoczynając działalność gospodarczą copywriter może skorzystać ze zwolnienia, do momentu przekroczenia obrotów 200.000 zł w danym roku kalendarzowym. Jednak często, pod wpływem presji zleceniodawcy copywriterzy decydują się na rejestrację jako podatnicy podatku VAT. Jako podatnicy podatku VAT są zobowiązani prawidłowo ustalić VAT i wystawiać faktury sprzedaży.

Podstawowym błędem copywriterów jest klasyfikowanie swojej działalności jako reklamowej (PKD 73.11.Z) i stosowanie stawki VAT 23%. Działalność copywritera powinna być kwalifikowana jako “artystyczna i literacka działalność twórcza” (PKD 90.03.Z) i w związku z tym należy stosować stawkę 8%. Prawidłowość takiego stanowiska potwierdził Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, wydając interpretację indywidualną 14.06.2016 roku.
Mogłoby się wydawać, że w zastosowaniu stawki wyższej nie ma żadnego problemu, ponieważ nie nastąpiło uszczuplenie podatku. Niestety, jest to błędne rozumowanie. Podatnik ma obowiązek ustalić stawkę prawidłowo i o ile ewentualna korekta po stronie sprzedaży wykaże nadwyżkę VAT-u, to po stronie firmy rozliczającej zakupy można mówić o uszczupleniu. Po sporządzeniu korekt w ewidencji VAT zakupu zawsze wystąpi obowiązek zapłaty różnicy podatku.
zarządzanie ryzykiem w firmie jednoosobowej
Działalność nierejestrowana
ywybór formy opodatkowania 2019
wybór formy opodatkowania
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Składki ZUS 2019
Jednoosobowa działalność gospodarcza
Jednoosobowa działalność gospodarcza
, ,

Zapraszamy do dyskusji