Brak VAT-UE kontrahenta a miejsce opodatkowania usług

 

Miejscem świadczenia usług na rzecz podatnika jest miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej z zastrzeżeniem ust. 2-4 oraz … (art.28 ust. 1). Dla potrzeb prawidłowego ustalenia miejsca świadczenia usługi nie ma znaczenia czy usługobiorca jest zarejestrowanym podatnikiem do transakcji unijnych.  Istotne jest ustalenie, czy kontrahent prowadzi działalność gospodarczą.

Polski przedsiębiorca usługodawcą

Ustalenie, czy usługobiorca prowadzi działalność gospodarczą regulują przepisy wykonawcze do dyrektywy 2016/112/WE. Według rozporządzenia 282/2011 do dyrektywy, jeżeli usługobiorca nie podaje nr identyfikacyjnego dla potrzeb VAT wystarczy, jak usługodawca:

 „dokona w rozsądnym zakresie weryfikacji rzetelności przedstawionych przez usługobiorcę danych za pomocą zwykłych, handlowych środków bezpieczeństwa, takich jak środki dotyczące kontroli lub płatności”. Tak więc potwierdzeniem prowadzenia działalności przez usługobiorcę może być np. zapłata (przedpłata) z konta firmowego.  

Jeżeli polski przedsiębiorca:

  • nie potwierdził, że kontrahent jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność gospodarczą w innym państwie unijnym (lub państwie trzecim) opodatkowuje usługę według stawki krajowej,
  • ustalił, że kontrahent jest przedsiębiorcą i prowadzi działalność w innym państwie unijnym (lub państwie trzecim) na fakturze nie wykazuje podatku. Podatek opłaca usługobiorca.

Rozbieżność między deklaracją VAT-7 i VAT- UE

Usługi niepodlegające opodatkowaniu w Polsce wykazuje się w pozycjach 11 i 12 deklaracji VAT -7 oraz w deklaracji podsumowującej VAT-UE. W deklaracji VAT-UE bezwzględnie należy podać nr identyfikacji podatkowej. Przy braku numeru nie ma możliwości wykazania transakcji w deklaracji VAT-UE.  W takim przypadku podatnik składa deklarację VAT-7 i pismo wyjaśniające. W piśmie wyjaśnia dlaczego nie złożył deklaracji VAT-UE, a jeżeli złożył to, z jakiego powodu wystąpiły rozbieżności.

Polski przedsiębiorca usługobiorcą

Polscy przedsiębiorcy, którzy nie są zarejestrowanymi podatnikami UE, jako usługobiorcy są zobowiązani opodatkować wykonane na ich rzecz usługi w Polsce.

Usługodawcy z innych państw członkowskich często traktują kontrahentów, którzy nie są zarejestrowani w systemie VIES jako konsumentów i naliczają podatek VAT. Jest to nieprawidłowe i zapłacenie VAT-u w innym państwie nie zwalnia polskiego podatnika od zapłacenia podatku w kraju.

, , , ,

2 thoughts on “Brak VAT-UE kontrahenta a miejsce opodatkowania usług

  1. Co w przypadku podmiotów zwolnionych podmiotowo z vat w Polsce a zarejestrowanych tylko do vat ue? Jako zwolnieni z vat nie skladaja vat 7. Co wtedy z tymi rozbierznościami.

    1. aby były rozbieżności między deklaracjami, to muszą co najmniej 2. Został opisany przypadek gdy podatnik składa 2: VAT – 7 (lub VAT – 7K) i VAT UE i nie ma spójności między nimi lub z powodu braku wszystkich danych kontrahenta nie można transakcji wykazać w w VAT-UE.

Zapraszamy do dyskusji