Badania kliniczne nie korzystają ze zwolnienia VAT

Badania kliniczne nie służą ratowaniu i poprawie zdrowia, a ich celem jest wprowadzenie nowego medykamentu na rynek. Tym samym nie mogą korzystać ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie:

  • 43 ust. 1 pkt 18 dotyczących podmiotów leczniczych,
  • 43 ust. 1 pkt 19 dotyczących lekarzy, lekarzy stomatologów i innych zawodów medycznych.

W sporze z lekarzami i podmiotami leczniczymi organy podatkowe przywołują orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Spór o definicję usługi medycznej zwolnionej z VAT

Zgodnie z definicją, że zwolnienia z VAT korzystają wyłącznie usługi medyczne służące poprawie i ratowaniu zdrowia, diagnostyce i profilaktyce, świadczone przez lekarzy lub podmioty lecznicze.

Według lekarzy udział pacjenta w badaniu klinicznym jest często jedynym, skutecznym sposobem na poprawę zdrowia. Szczególnie jeżeli ogólnie dostępne leki i preparaty medyczne nie przynoszą zadowalających rezultatów. Przyznają, że pociąga to za sobą ryzyko niepowodzenia, jednak szansa na poprawę zdrowia jest wysoka. Tak więc dla lekarza jest to dalej usługa medyczna, której celem jest poprawa lub ratowanie zdrowia. Podkreślają, że bez względu na metodę leczenia, przyświeca im jeden cel – utrzymanie i zachowanie w zdrowiu pacjenta.

Zdaniem organów podatkowych stanowisko to nie zasługuje na uwzględnienie. Przywoływane są przepisy Prawa Farmaceutycznego. Preparaty wykorzystywane w badaniach klinicznych mogą mieć postać produktu leczniczego lub placebo. Podawanie ich uczestnikom badań klinicznych, mają potwierdzić skuteczność leczniczą tych preparatów i bezpieczeństwo ich przyjmowania w kontekście skutków ubocznych. Zdaniem organów mamy do czynienia z eksperymentem medycznym, w którym bezpośrednia korzyść dla pacjenta nie jest najważniejsza. Nie można więc stawiać znaku równości pomiędzy usługami świadczonymi z wykorzystaniem leków już dopuszczonych do obrotu, a usługami proponowanymi w ramach “badań klinicznych”. 

Badania kliniczne podlegają więc opodatkowaniu stawką 23%, a lekarz korzysta ze zwolnienia do limitu obrotów.

Zwolnienie z VAT tylko do limitu obrotów

Według ustawy podatnik może zrezygnować z rozliczania podatku VAT, jeżeli obroty związane z działalnością opodatkowaną nie przekroczą 200.000 zł. Podmioty lecznicze i lekarze do tego limitu nie wliczają usług medycznych zwolnionych z podatku VAT. Zalecane jest kontrolowanie obrotów na bieżąco, ponieważ w momencie przekroczenia limitu w trakcie roku przedsiębiorca jest zobowiązany zarejestrować się jako czynny podatnik VAT (druk VAT-R), prowadzić ewidencje VAT, składać deklarację i JPK.

VAT a wynajem mieszkania
VAT a wynajem mieszkania
medycyna estetyczna a VAT
medycyna estetyczna a VAt
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
wykup samochodu z leasingu i jego sprzedaż bez VAT
, , , , ,

Zapraszamy do dyskusji