Split payment 2019 – wpływ zmian na sektor budowlany

Mechanizm podzielonej płatności (MPP) obowiązuje od 01.07.2018 roku. Zasady split payment uregulowane są w art. 108a – 108d ustawy o podatku od towarów i usług.  W art.108a ust.1 ustawodawca, używając słowa „mogą” wskazał, że stosowanie MMP jest dobrowolne:

„Podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury mogą zastosować mechanizm podzielonej płatności”.

Najprawdopodobniej od 01.01.2019 dla usług budowlanych słowo „mogą” zostanie zastąpione słowem „muszą”.

Za zgodą Komisji Europejskiej

Obligatoryjny mechanizm podzielonej płatności może zostać wprowadzony tylko za zgodą Komisji Europejskiej. W maju 2018 roku Ministerstwo Finansów złożyła wniosek o możliwość zastosowania obligatoryjnego MMP, dla transakcji B2B (business to business).

Ministerstwo Finansów zapewnia, że obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności zostanie  wprowadzony tylko w branżach podatnych na oszustwa w VAT.

Budownictwo

Obowiązkowy split payment od 01.01.2019 będzie obowiązywał w sektorze budowlanym. Jednocześnie zostanie zlikwidowany mechanizm odwrotnego obciążenia w budownictwie.

Przedsiębiorcy będą mieli do dyspozycji wartość netto z faktury. VAT zostanie zamrożony na wydzielonym koncie. Z wydzielonego konta będzie można rozliczać VAT z faktur zakupu, podatek wynikający z deklaracji VAT-7 i być może podatek dochodowy i ZUS.

Obowiązki nabywcy

Zmiana w ustawie VAT nałoży na nabywcy obowiązek zapłaty za fakturę z wykorzystaniem mechanizmu podzielonej płatności. Można przyjąć, że w ustawie o VAT znajdzie się zapis o solidarnej odpowiedzialności nabywcy za nieodprowadzony podatek do urzędu, jeżeli nie zostanie on zapłacony na wydzielone konto.

Brak ochrony wykonawcy

Nabywca opłaci fakturę z wykorzystaniem MPP nawet po terminie. Natomiast u wykonawcy wystąpi obowiązek podatkowy w terminie ustawowym, od kwot należnych nawet nieotrzymanych. 

Długie terminy płatności dla nabywcy oraz zatory płatnicze sprawiają, że wykonawcy podatki płacą ze środków wypracowanych wcześniej. 

Przykład:

Pan Karol 30-11-2018 roku wystawił fakturę za usługi budowlane:

100.000 netto + 23.000 VAT = 123.000 brutto

termin płatności – 30 dni, 

  • 25 grudnia Pan Karol wpłacił 23.000 VAT-u do urzędu skarbowego (podatek dochodowy wpłacił 20 grudnia – po odliczeniu kosztów 12.000 zł)
  • Razem do 25 grudnia do urzędu Pan Karol wpłacił 35.000 zł, mimo tego, że jeszcze nie otrzymał zapłaty za usługę.

Nabywca spóźnił się z płatnością – fakturę opłacił 10 lutego 2019 roku, wykorzystując MPP.

Pan Karol mimo otrzymania zapłaty po terminie i opłaconych podatkach  do swojej dyspozycji ma:

  • nominalnie 100.000 zł, realnie 77.000 zł.

23.000 zł otrzyma około 10 kwietnia, jeżeli złożony wniosek do urzędu skarbowego zostanie rozpatrzony w terminie.

Podsumowanie

Od 2017 roku rośnie liczba upadłości w branży budowlanej. Obowiązkowy split payment może wpłynąć na utratę płynności finansowej, przede wszystkim wśród mikroprzedsiębiorstw. Obecnie aż 40% niewielkich firm zamyka się w pierwszym roku działalności. Nie są one w stanie spłacać swoich zobowiązań w terminie, ponieważ im inwestorzy też nie płacą lub płacą z dużym opóźnieniem.

Gdyby z obowiązkowym split payment wprowadzono zasadę

  • podatki są płacone od należności otrzymanych,

 zmiany można byłoby rozpatrywać w kategoriach walki z oszustami podatkowymi.

 

, ,

Zapraszamy do dyskusji