Dietetyk – rozliczenia podatkowe

Usługi dietetyczne kwalifikowane są jako pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej (PKD – 86.90.E). Usługi mogą świadczyć  osoby, posiadające kwalifikacje określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 20 lipca 2011 roku, a planowane i wdrażane indywidualne programy żywieniowe wspomagają:

  • proces leczenia w chorobie,
  • w profilaktyce: poprzez edukację żywieniową zachowanie zdrowia.

Sklasyfikowanie usług dietetycznych jako “pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej” ma wpływ na sposób rozliczania podatków. Dietetyk nie może się rozliczać na zasadzie ryczałtu, pod pewnymi warunkami nie będzie płatnikiem VAT i nie zawsze musi ewidencjonować przychody za pomocą kasy fiskalnej.

Łatwiejszy start

Ustawa Przedsiębiorców umożliwia prowadzenie działalności nierejestrowanej. W tym czasie jeszcze przed rejestracją firmy, przyszły przedsiębiorca może już zarabiać, jednak w roku 2018 nie więcej niż 1.050 zł miesięcznie (1/2 najniższego wynagrodzenia). W czasie prowadzenia działalności nierejestrowanej nie ma obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, należy jednak ewidencjonować codzienne wpływy. Bez rejestracji firmy dietetyk może wykonywać swoją działalność do momentu przekroczenia 1.050 złotych przychodu w miesiącu. Po przekroczeniu tej kwoty w terminie 7 dni należy zarejestrować działalność gospodarczą i wybrać formę opodatkowania (dotyczy podatku dochodowego).

Po zakończeniu roku uzyskane przychody należy wykazać w PIT-36 w pozycji “inne źródła”.

Ważne: z działalności nierejestrowanej można skorzystać, jeżeli przez ostatnie 12 miesięcy nie była prowadzona działalność gospodarcza.

Podatek dochodowy

Rejestrując działalność gospodarczą, dietetyk wybiera formę opodatkowania. Dietetyk może wybrać:

  • zasady ogólne (PIT-36),
  • podatek liniowy dla przedsiębiorców (PIT-36L), pod warunkiem, że w danym roku nie świadczy usług tego samego rodzaju na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy.

Ważne: podatek liniowy wyklucza możliwość rozliczenia się z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko. 

Podatek VAT

Usługi dietetyczne korzystają ze zwolnienia z VAT, na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy, jeżeli:

  • usługi świadczone są przez osobę, która ma odpowiednie kwalifikacje,
  • świadczone usługi służą ratowaniu, poprawianiu i przywracaniu zdrowia oraz profilaktyce.

Ważne: ze zwolnienia z podatku VAT korzystają również usługi świadczone przez internet.

Podstawą zwolnienia z podatku VAT jest indywidualne podejście do Klienta. Porady i opracowane diety powinny być oparte na wywiadzie medycznym i oparte na aktualnych wynikach badań. Usługi mogą być świadczone zarówno na rzecz osób chorych, jak i zdrowych. Ważne, aby usługi miały cel medyczny.

Natomiast, jeżeli sprzedaż opracowywanych diet nie będzie ukierunkowana na poprawę i przywracanie zdrowia oraz profilaktykę nie będzie można skorzystać ze zwolnienia z VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 19 lit. c ustawy.

Kasa fiskalna

Dietetyk będzie zwolniony z obowiązku instalowania kasy fiskalnej w przypadku obrotu bezgotówkowego i nie będzie problemu z ustaleniem, za jakie usługi jest zapłata.

 

Inne posty autora

dotacje na start
dotacje unijne na start
podatki 2019
Samochód w firmie 2019
zakup nieruchomości a odsetki
, ,

Zapraszamy do dyskusji