Pakiet startowy

Działalność nierejestrowana i ulga na start zostały zapisane w Ustawie Przedsiębiorcy, która z innymi przepisami tworzy tzw. Konstytucję dla Biznesu. Ustawy weszły w życie 30 kwietnia 2018 roku.

Działalność nierejestrowana

Z rozwiązania tego mogą skorzystać osoby, które ze swojej działalności uzyskają przychody nie większe niż 1/2 najniższego wynagrodzenia brutto. W roku 2018 jest to kwota 1.050 zł brutto.

Ważne: 1.050 zł dotyczy przychodów należnych, a nie otrzymanych.

Jakub jest tłumaczem. W maju przyjął zlecenie na przetłumaczenie tekstu za 800 zł. Pracę oddał 25 maja, a klient zobowiązał się przelać pieniądze na konto w przeciągu 3 dni. Jednak opóźnił się z płatnością i pieniądze wpłynęły 7 czerwca. Mimo braku wpłaty, dla Jakuba jest to przychód za maj.

Działalność nierejestrowaną można prowadzić, jeżeli:

  • osoba, która chce prowadzić działalność nierejestrowaną przed 30 kwietnia 2017 nie figurowała w CEIDG (była skreślona z bazy przedsiębiorców),
  • działalność nie wymaga dodatkowych zezwoleń i koncesji.

Zaletą tego rozwiązania jest możliwość świadczenia usług i sprzedaży towarów bez obowiązku płacenia składek ZUS i prowadzenia dokumentacji księgowej. Jednym obowiązkiem jest prowadzenie uproszczonej, dziennej ewidencji sprzedaży. Na żądanie klienta należy wystawić fakturę, w której wystarczy podać swoje imię i nazwisko.

Przychody i koszty z działalności nierejestrowanej podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Wykazuje się w PIT-36 w pozycji “inne źródła”. Nie ma obowiązku rozliczania się z podatku miesięcznie. Ewidencję sprzedaży i faktury dokumentujące poniesione koszty należy przechowywać przez 5 lat, licząc od końca roku, w którym złożono deklarację PIT-36.

Ważne: należy sprawdzić czy wykonywane czynności nie podlegają podatkowi VAT (np. usługi doradcze). W przypadku usług podlegających opodatkowaniu VAT trzeba dokonać rejestracji na druku VAT-R.

Ulga na start

Przedsiębiorcy, którzy zdecydują się na rejestrację działalności gospodarczej w CEIDG, będą zwolnieni z opłacania składek na ubezpieczenia społeczne przez 6 miesięcy, jednak będą zobowiązani opłacać ubezpieczenie zdrowotne. W 2018 roku to kwota 319zł 94gr, w tym 275zł 51 gr pomniejsza podatek dochodowy. Dopiero po zarejestrowaniu do ubezpieczeń społecznych zacznie biec termin do opłacania składek na preferencyjnych warunkach. Tym samym od momentu rejestracji firmy do 30 miesięcy wydłużył się termin do obowiązkowego opłacania składek w pełnej wysokości (w roku 2018 – 1.232zł 16gr).

Pakiet startowy, jest dobrym rozwiązaniem dla osób, którzy chcą rozpocząć działalność. Zyskują czas na zbudowanie marki, sprawdzenie czy wprowadzany w życie pomysł ma szansę powodzenia. Niestety w pakiecie ustaw, które tworzą Konstytucję dla Biznesu brakuje rozwiązania dla firm o niewielkich dochodach, dla których płacenie pełnego ZUS-u jest zbyt dużym obciążeniem.