Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 01 lipca 2018 roku

Mechanizm podzielonej płatności VAT (MPP) zacznie obowiązywać od 01 lipca 2018 roku. Przedsiębiorcy dobrowolnie będą mogli korzystać z tego rozwiązania. Ministerstwo Finansów dąży do obligatoryjnego wprowadzenia split payment. W maju do Komisji Europejskiej wpłynął wniosek o umożliwienie Polsce zastosowania obowiązkowego MPP dla wybranych branż Jak tłumaczy MF: chodzi o dalsze uszczelnienie VAT.

 

Zasada mechanizmu podzielonej płatności

Wprowadzenie MPP wymusza obowiązek posiadania przez przedsiębiorcę drugiego konta bankowego, wykorzystywanego wyłącznie do rozliczania VAT. Banki zostały zobowiązane do założenia każdemu przedsiębiorcy drugiego konta i prowadzenie go bez żadnych opłat.

Zasada MPP dotyczy tylko transakcji między przedsiębiorcami (B2B – business-to-business) i wydzielone konta są otwierane tylko dla rachunków firmowych. Nabywca, który zadeklaruje płatność z  zasadą MPP, nie będzie mógł zrealizować przelewu na konto prywatne sprzedawcy. W takim przypadku u nabywcy nie wystąpi zaległość w zapłacie.

 

Korzyści ze stosowania zasady MPP

Ministerstwo Finansów prezentuje korzyści płynące ze stosowania MPP, przede wszystkim:

  1. brak solidarnej odpowiedzialności ze sprzedawcą  (art. 105a ust. 1 ustawy)
  2. brak dodatkowych sankcji, jeżeli Urząd zakwestionuje odliczenie VAT z faktury zapłaconej przy zastosowaniu MPP,
  3. uznanie, że nabywca dochował należytej staranności przy weryfikacji sprzedającego,
  4. zwrot nadwyżki podatku wynikającej z deklaracji VAT w nieprzekraczalnym terminie 25 dni.

 

Ważne: nabywca może skorzystać z płatności z zastosowaniem MPP jeżeli VAT będzie podlegał odliczeniu

 

Zagrożenia dla przedsiębiorców

Przedsiębiorca, któremu nabywca zapłaci za towar lub usługę z zastosowaniem MPP, będzie miał do dyspozycji tylko kwotę netto. Z rachunku VAT będzie mógł tylko opłacać podatek do Urzędu Skarbowego i regulować VAT wynikający z faktur  zakupu, pod warunkiem, że VAT będzie podlegał odliczeniu.

Problemem wielu firm są zatory płatnicze, przy niskim kapitale. Co najmniej połowa firm nie dostaje swoich należności w terminie, a podatki płacone są od pieniędzy należnych choćby nieotrzymanych. Mechanizm podzielonej płatności tego nie zmienia. Jeżeli więc przedsiębiorca zapłaci podatek z zysków wcześniej wypracowanych to nie będzie miał do dyspozycji kwotę netto z faktury. Pozostanie mu kwota netto pomniejszona o VAT.

 

Przykład:

Marek jest grafikiem komputerowym. Wykonał usługę i wystawił fakturę na kwotę 12.300 brutto (10.000 netto + 2.300 VAT). Faktura została wystawiona 31 lipca, z terminem płatności 14 dni. Niestety do 25 sierpnia Marek nie otrzymał płatności. Zapłacił podatek z konta ogólnego. Klient zapłacił dopiero 05 września z zastosowaniem metody MPP. Kwota VAT-u wpłynęła na konto wyodrębnione. Mimo tego, że podatek od transakcji został opłacony, Marek nie ma dostępu do tych środków. 10 września Marek złożył wniosek o możliwość przelania tej kwoty na swój rachunek podstawowy. Jeżeli Urząd Skarbowy wyrazi zgodę, w listopadzie Marek odzyska pieniądze.

Tylko na uzasadniony wniosek Urząd Skarbowy może wyrazić zgodę na przekazanie środków zgromadzonych na rachunku VAT na ogólne konto przedsiębiorcy. Na rozpatrzenie wniosku urząd ma 60 dni.

 

Podsumowanie

Można przypuszczać, że w przeciągu kilku miesięcy dobrowolny MPP będzie stosowany przez sporą ilość przedsiębiorców. Będzie to jedyny sposób aby choć w niewielkim stopniu zminimalizować skutki split payment. Brak dostępu do VAT negatywnie odbije się na firmach nie posiadających zaplecza finansowego i działających na granicy opłacalności. 

 

,

1 thought on “Mechanizm podzielonej płatności (split payment) od 01 lipca 2018 roku

wyraź swoją opinię, będzie dla mnie pomocna