Limit obrotów do VAT w 2019 bez zmian

Obecnie zgodnie z ostatnią Decyzją Wykonawczą Rady limit obrotów do VAT wynosi 40.000 euro i obowiązuje do 31 grudnia 2018 roku, na co zwróciliśmy uwagę w  artykule „Limit obrotów do VAT w 2019 roku pod znakiem zapytania”.

W komentarzu do artykułu Pan Krzysztof Obramski wskazał na wniosek Komisji Europejskiej dotyczącej zmiany dyrektywy 2006/112/WE w sprawie podniesienia limitu obrotów do VAT do równowartości 85.0000 EUR.

Ministerstwo Finansów odpowiada

Domniemania i przypuszczenia nie wspierają rozwoju firm. Trudno planować rozwój małym firmom, które nie wiedzą czy w przyszłym roku będą mogły nadal korzystać ze zwolnienia z VAT.

Dlatego też, aby nie wróżyć z fusów wystosowaliśmy pytania do Ministerstwa Finansów. Można przyjąć, że w przyszłym roku nadal będzie obowiązywał limit 200.000 zł.

ODP _Limit do VAT w 2019

OddziennikarzeData2018-09-18 13:38

Treść wiadomości

Pani Redaktor,

 

Ministerstwo Finansów obecnie nie przewiduje zmian w art. 113 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług co do obowiązującego obecnie limitu wartości sprzedaży w wysokości 200 tys. zł. Polska zwróciła się w tym zakresie do Komisji Europejskiej o zgodę na możliwość przedłużenia stosowania tego limitu na wskazanym poziomie po 2018 r.

Z kolei projekt legislacyjny Komisji Europejskiej COM(2018) 21, którego przedmiotem jest zmiana dyrektywy 2006/112/WE w zakresie procedury szczególnej dla małych przedsiębiorstw – przewidujący m.in. maksymalny poziom progu zwolnienia w VAT w wysokości 85 tys. EUR – jest obecnie przedmiotem prac na szczeblu UE a jego wejście w życie przewidziane jest dopiero od dnia 1 lipca 2022 r. Zatem projekt ten nie rzutuje na limit obrotów uprawniający do zwolnienia z VAT w 2019 r.

 

Z poważaniem,

 

Wydział Prasowy

Biuro Komunikacji i Promocji

 

  1. u Świętokrzyska 12

00-916 Warszawa

 

tel.: +48 22 694 32 49

fax: +48 22 694 44 17

 

e-mail: dziennikarze@mf.gov.pl

 

www.mf.gov.pl

, ,

1 thought on “Limit obrotów do VAT w 2019 bez zmian

Zapraszamy do dyskusji