Impreza integracyjna w ujęciu podatkowym

Wydatki ponoszone na rzecz pracowników w celu budowania i utrwalania pozytywnych relacji między nimi, mogą być zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Stanowisko przedsiębiorców aprobowane przez organy podatkowe w latach poprzednich zostało potwierdzone w interpretacji indywidualnej, wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej 24 maja 2018 r. (01114-KDIP2-1.4010.10402018.2.MS1).

Cel imprezy decyduje o tym, czy mamy do czynienia z kosztem podatkowym

Poprzez “integrację ” należy rozumieć proces kształtowania pozytywnych kontaktów pomiędzy pracownikami, której efektem jest spójna i zintegrowana współpraca w firmie. Buduje to silny zespół, a pracownicy rzadziej decydują się na zmianę pracy. Dobrze zorganizowana impreza integracyjna przyniesie przedsiębiorcy wymierne korzyści, tak więc nie ma problemów powiązać poniesione koszty a przychodami.
Wyjazdy integracyjne organizowane są w czasie wolnym od pracy i powinny być dobrowolne. Dlatego też firmy decydują się na pokrycie kosztów nie tylko pracownikom, ale również osobom im towarzyszącym. Ponieważ wyjazd jest w czasie wolnym od pracy (przeważnie w weekend),  pracownicy często rezygnują z imprezy, której nie mogą spędzić ze współmałżonkiem, czy partnerem. Koszty związane z pobytem osoby towarzyszącej również można zaliczyć w koszty uzyskania przychodów.
Jak wskazuje definicja: impreza integracyjna powinna oprócz indywidualnej rozrywki, zapewnić pracownikom wspólne warsztaty, czy zajęcia sportowe.

Dokumentowanie wydatków

Organizacja imprezy integracyjnej jest procesem złożonym, który obejmuje między innymi koszty:

  • dojazdu,
  • zakwaterowania.
  • usług gastronomicznych i cateringowych,
  • imprezy rozrywkowej,
  • szkoleń i spotkań z psychologiem,
  • innych kosztów związanych z organizowaną imprezą.

Wydatki należy prawidłowo udokumentować. Obecnie rzadko przedsiębiorcy samodzielnie zajmują się organizacją imprez. Obowiązki te przekazywane są firmom zewnętrznym. Otrzymana faktura na “organizację imprezy integracyjnej” w wartości netto księgowana jest po stronie kosztów w podatku dochodowych. Przedsiębiorca ma również prawo do odliczenia VAT.
Nie oznacza to, że impreza organizowana we własnym zakresie nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów i VAT. Jednak wydatki na usługi hotelowe i gastronomiczne w całości należy ująć w kosztach podatku dochodowego – ustawa wyklucza możliwość odliczania VAT od tych usług.

, , , ,

3 thoughts on “Impreza integracyjna w ujęciu podatkowym

  1. Organizujemy wyjazdy integracyjne od przeszło 10 lat i do dzisiaj, a mamy 2018 rok, nie ma regulacji dzięki którym moglibyśmy odliczać VAT od usług, jakie zakupujemy dla naszych Klientów (przykład gastronomii, czy też noclegów). Kupujemy te usługi dla naszych Klientów i powinien być to dla nas, jako agencji koszt przychodu i VAT, a nie jest. Dlatego Klienci mają ten sam problem i część z nich zleca organizację na zewnątrz. Kolejny przykład na to, że prawo nie nadąża za rzeczywistością. Rynek wyjazdów integracyjnych rozwinął się do gigantycznych rozmiarów, a ustawodawcy śpią.

  2. Organizujemy wyjazdy integracyjne od przeszło 10 lat (www.projektefektywny.pl) i do dzisiaj, a mamy 2018 rok, nie ma regulacji dzięki którym moglibyśmy odliczać VAT od usług, jakie zakupujemy dla naszych Klientów (przykład gastronomii, czy też noclegów). Kupujemy te usługi dla naszych Klientów i powinien być to dla nas, jako agencji koszt przychodu i VAT, a nie jest. Dlatego Klienci mają ten sam problem i część z nich zleca organizację na zewnątrz. Kolejny przykład na to, że prawo nie nadąża za rzeczywistością. Rynek wyjazdów integracyjnych rozwinął się do gigantycznych rozmiarów, a ustawodawcy śpią.

Zapraszamy do dyskusji