Informacje Biznesowe

informacje biznesowe

Wiedza pobudza do działania

Czy w 2019 roku limit obrotów do VAT nadal będzie wynosił 200. 000 zł? Czy może spadnie do 50.000 zł?

Te niewidome nie sprzyjają rozwojowi małych firm.

Oby Ministerstwo Finansów zdążyło z wnioskiem o przedłużenie prawa do podwyższonego limitu

czytaj więcej 

“Niedające się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego rozstrzyga się na korzyść podatnika”

Niska jakość stanowionego prawa podatkowego sprawia kłopot podatnikom, przy ustalaniu zobowiązań podatkowych. Podczas kontroli podatkowych przedsiębiorca może powoływać się na zasadę: “in dubio pro tributario”.

czytaj więcej

rodo w małej firmie